برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده دندانپزشکیdental College

فهرست اصلی

فایلهای کمک آموزشی

اصول تجویز رادیوگرافی (دکتر حمید تقی لو)
نحوه مطالعه کلیشه هایCBCT (دکتر حمید تقی لو)
Lateral cephalometery (دکتر تهمینه راری)
Lateral oblique (دکتر تهمیه رازی)
 Posteroanterior 1 ( دکتر تهمینه رازی)
Posteroanterior 2 (دکتر تهمینه رازی)
Posteroanterior 3 (دکتر تهمینه رازی)
 Revarse Towne (دکتر تهمینه رازی)
Submentovertex (Base) projection (part 1) (دکتر تهمینه رازی)
Submentovertex (Base) projection (part2) (دکتر تهمینه رازی)
 Waters (دکتر تهمینه رازی)
criteria_optimum_functional_occlusion (دکتر فخرزاده)
Radiographic&surgical template (دکتر فخرزاده)
RPD framework try-in (دکتر فخرزاده)
لند مارک های آناتومیک فک بالا در تصویر پانورامیک (دکتر صدیقه رازی)
لند مارک های آناتومیک فک پایین در تصویر پانورامیک (دکتر صدیقه رازی)
اکلوژن در دندانپزشکی ترمیمی ( دکتر بهاری)
تستهای پالپ و پری اپیکال (دکتر نگین قاسمی ، دکتر امین سالم میلانی)
ابزار و وسایل (دکتر امین سالم میلانی و دکتر نگین قاسمی)
بوردر مولد فک پایین (دکتر رودابه کودریان ، دکتر علی حافظ قرآن)
گرفتن رکورد CR در پروتز کامل (دکتر فرهنگ محبوب)
تنظیم ریم فک پایین در پروتز کامل (دکتر فرهنگ محبوب)
تنظیم ریم فک بالا در پروتز کامل (دکتر فرهنگ محبوب)
تنظیم VDO در پروتز کامل (دکتر فرهنگ محبوب)
ساخت Post (دکتر رامین نگاهداری)
border mold در پروتز کامل (دکتر الناز مصلحی فرد ، دکتر امین نوری زاده)
final impression در پروتز کامل ( دکتر امین نوری زاده ، دکتر الناز مصلحی فرد)
طبقه بندی پروتزهای پارسیل (دکتر الناز شفیعی ، دکتر امین نوری زاده)
تحویل پروتز کامل و جلسات فالو آپ (دکتر امین نوری زاده)