برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده دندانپزشکیdental College

فهرست اصلی

بازدید از دانشکده دندانپزشکی

بازدید کارشناسان معاونت درمان از دانشکده دندانپزشکی
1399/01/05

انتخاب دانشجوی پژوهشگر برجسته کشوری مطابق بند ک کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی

جناب آقای دکتر میلاد غنی زاده بعنوان پژوهشگر برجسته کشوری انتخاب شدند.
1398/11/06

کارگاه های اخلاق پزشکی

برگزاری کارگاه های تخصصی"اخلاق پزشکی" ویژه دانشجویان توسط مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاه (RDCC)
1398/10/24

  چهارشنبه هفتم اسفند 1398
  تعداد بازدید:119
  يکشنبه بیست و دوم دي 1398
  تعداد بازدید:132

   نظرسنجی

   نتایج