شنبه 2 تير 1397 _ 08 شوال 1439 _ 23 ژوئن 2018
جستجو :
 
 
  
  
 
 نظرسنجی
رضايت شما از خدمات ارائه شده در دانشکده چقدر است؟   
 
 
دوشنبه بیست و یکم خرداد 1397
دوشنبه هفتم خرداد 1397
يکشنبه سی ام ارديبهشت 1397
چهارشنبه بیست و ششم ارديبهشت 1397
سه شنبه بیست و پنجم ارديبهشت 1397
يکشنبه بیست و سوم ارديبهشت 1397
يکشنبه بیست و سوم ارديبهشت 1397
شنبه بیست و دوم ارديبهشت 1397
آرشیو
 
 اخبار دفاع
چهارشنبه سی ام خرداد 1397
سه شنبه بیست و نهم خرداد 1397
سه شنبه بیست و نهم خرداد 1397
دوشنبه بیست و هشتم خرداد 1397
دوشنبه بیست و هشتم خرداد 1397
يکشنبه بیست و هفتم خرداد 1397
شنبه دوازدهم خرداد 1397
يکشنبه سی ام ارديبهشت 1397
آرشیو
 
 اخبار جلسات دانشکده
چهارشنبه بیست و سوم خرداد 1397
چهارشنبه نهم خرداد 1397
شنبه پنجم خرداد 1397
يکشنبه سی ام ارديبهشت 1397
شنبه بیست و نهم ارديبهشت 1397
دوشنبه دهم ارديبهشت 1397
چهارشنبه پنجم ارديبهشت 1397
دوشنبه بیست و هفتم فروردين 1397
آرشیو
 
 
 
 
 
 
 مجلات دانشکده دندانپزشکی
 
 


 
 
 تبریز ۲۰۱۸