برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده دندانپزشکیSchool of Dentistry

فهرست اصلی

نشریات علمی

دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز دو نشریه انگلیسی به صورت online open-access، و همچنین به صورت چاپی منتشر می‌کند. 

 مجله دانشکده دندانپزشکی تبریز،Journal of Dental Research, Dental Clinics, Dental Prospects، مقالات تحقیقی و گزارش مورد را در تمامی زمینه‌های دندانپزشکی منتشر می‌کند. مقالات این مجله به صورت آنلاین بر روی اینترنت منتشر می‌شود. شکل چاپی این مجله به تمامی دانشکده‌های دندانپزشکی در سراسر ایران و همچنین انجمن‌های علمی عمومی و تخصصی دندانپزشکی ایران ارسال می‌گردد.


   

مجله پریودنتولوژی، Journal of Advanced Periodontology & Implant Dentistry، نشریه رسمی انجمن پریودنتولوژی ایران است که توسط دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز منتشر می‌شود. این مجله به موضوعات رشته پریودنتولوژی و ایمپلنت‌های دندانی اختصاص دارد و منحصراً بر روی اینترنت منتشر می‌شود. مجلد چاپی مقالات انتشاریافته در طول یک دوره، هر سال، به کتابخانه دانشکده‌های دندانپزشکی کشور ارسال می‌گردد.