برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده دندانپزشکیdental College

فهرست اصلی

نام و نام خانوادگی
تعداد رکورد
مرتب سازی بر اساس
پست سازمانی
گروه آموزشی
درجه علمی
سید احمد آرتا
جراحی دهان و فک و صورت
دانشکده دندانپزشکی
مربی
جراحی دهان و فک و صورت
آسیب‌شناسی دهان و فک و صورت
دانشکده دندانپزشکی
دانشیار
آسیب‌شناسی دهان و فک و صورت
مرضیه آقازاده
بیماریهای دهان و فک و صورت
دانشکده دندانپزشکی
دانشیار
بیماری‌های دهان و تشخیص
سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی
دانشکده دندانپزشکی
استادیار
بیماری‌های دهان و تشخیص
ارتودنتیکس
دانشکده دندانپزشکی
دانشیار
ارتودنتیکس
دندانپزشکی ترمیمی
دانشکده دندانپزشکی
دانشیار
دندانپزشکی ترمیمی
نادر ابوالفضلی
پریودنتیکس
دانشکده دندانپزشکی
دانشیار
پریودنتیکس
اندودنتیکس
دانشکده دندانپزشکی
استادیار
اندودنتیکس
حسین اسلامی
بیماریهای دهان و فک و صورت
دانشکده دندانپزشکی
استادیار
بیماری‌های دهان و تشخیص
فرزاد اسماعیلی
رادیولوژی دهان و فک و صورت
دانشکده دندانپزشکی
دانشیار
رادیولوژی دهان و فک و صورت
سعیده اصدق
دندانپزشکی ترمیمی
دانشکده دندانپزشکی
استادیار
دندانپزشکی ترمیمی
دندانپزشکی کودکان
دانشکده دندانپزشکی
استاد
دندانپزشکی کودکان
آسیب‌شناسی دهان و فک و صورت
دانشکده دندانپزشکی
دانشیار
آسیب‌شناسی دهان و فک و صورت
امیر رضا بابالو
پریودنتیکس
دانشکده دندانپزشکی
استادیار
پریودنتیکس
پروتزهای دندانی
دانشکده دندانپزشکی
استادیار
پروتزهای دندانی
علی برزگر
پروتزهای دندانی
دانشکده دندانپزشکی
استادیار
پروتزهای دندانی
محمود بهاری
دندانپزشکی ترمیمی
دانشکده دندانپزشکی
استادیار
دندانپزشکی ترمیمی
بیماریهای دهان و فک و صورت
دانشکده دندانپزشکی
استادیار
بیماری‌های دهان و تشخیص
احمد بهروزیان
سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی
دانشکده دندانپزشکی
استادیار
ارتودنتیکس
بیماریهای دهان و فک و صورت
دانشکده دندانپزشکی
استادیار
بیماری‌های دهان و تشخیص
فرزانه پاکدل
بیماریهای دهان و فک و صورت
دانشکده دندانپزشکی
دانشیار
بیماری‌های دهان و تشخیص
پروتزهای دندانی
دانشکده دندانپزشکی
دانشیار
پروتزهای دندانی
سولماز پورزارع
بیماریهای دهان و فک و صورت
دانشکده دندانپزشکی
استادیار
بیماری‌های دهان و تشخیص
رضا پورعباس
پریودنتیکس
دانشکده دندانپزشکی
استاد
پریودنتیکس
بیماریهای دهان و فک و صورت
دانشکده دندانپزشکی
استادیار
بیماری‌های دهان و تشخیص
پروتزهای دندانی
دانشکده دندانپزشکی
استادیار
پروتزهای دندانی
دندانپزشکی ترمیمی
دانشکده دندانپزشکی
استادیار
دندانپزشکی ترمیمی
دکتر علی تراب
پروتزهای دندانی
دانشکده دندانپزشکی
استادیار
پروتزهای دندانی
علی تقوی زنوز
بیماریهای دهان و فک و صورت
دانشکده دندانپزشکی
دانشیار
بیماری‌های دهان و تشخیص
پروتزهای دندانی
دانشکده دندانپزشکی
استادیار
پروتزهای دندانی
رادیولوژی دهان و فک و صورت
دانشکده دندانپزشکی
استادیار
رادیولوژی دهان و فک و صورت
مریم جانانی
اندودنتیکس
دانشکده دندانپزشکی
استادیار
اندودنتیکس
دندانپزشکی ترمیمی
دانشکده دندانپزشکی
دانشیار
دندانپزشکی ترمیمی
زهرا جمالی
بیماریهای دهان و فک و صورت
دانشکده دندانپزشکی
دانشیار
بیماری‌های دهان و تشخیص
معصومه جوهری
رادیولوژی دهان و فک و صورت
دانشکده دندانپزشکی
استادیار
رادیولوژی دهان و فک و صورت
پریودنتیکس
دانشکده دندانپزشکی
دانشیار
پریودنتیکس
علی حافظ قرآن
پروتزهای دندانی
دانشکده دندانپزشکی
دانشیار
پروتزهای دندانی
جراحی دهان و فک و صورت
دانشکده دندانپزشکی
استاد
جراحی دهان و فک و صورت
دکتر زهرا خلیلی
سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی
دانشکده دندانپزشکی
استادیار
دندانپزشکی کودکان
رضا خورشیدی
جراحی دهان و فک و صورت
دانشکده دندانپزشکی
مربی
جراحی دهان و فک و صورت
مهدی دانشپوی
دندانپزشکی ترمیمی
مسئول شبکه رایانه ای ، سرورها و سخت افزار
استادیار
آسیب‌شناسی دهان و فک و صورت
بیمارستان دندانپزشکی
دانشکده دندانپزشکی
استادیار
دندانپزشکی ترمیمی
صدیقه رازی
رادیولوژی دهان و فک و صورت
دانشکده دندانپزشکی
استادیار
رادیولوژی دهان و فک و صورت
تهمینه رازی
رادیولوژی دهان و فک و صورت
دانشکده دندانپزشکی
استادیار
رادیولوژی دهان و فک و صورت
پروتزهای دندانی
دانشکده دندانپزشکی
استادیار
پروتزهای دندانی
دکتر سعید رحیمی
اندودنتیکس
دانشکده دندانپزشکی
استاد
اندودنتیکس
گروه مواد دندانی
دانشکده دندانپزشکی
استادیار
مواد دندانی
دکترعلی رفیقی
ارتودنتیکس
دانشکده دندانپزشکی
دانشیار
ارتودنتیکس
وحید زند
اندودنتیکس
دانشکده دندانپزشکی
استاد
اندودنتیکس
اندودنتیکس
دانشکده دندانپزشکی
دانشیار
اندودنتیکس
رادیولوژی دهان و فک و صورت
دانشکده دندانپزشکی
استادیار
رادیولوژی دهان و فک و صورت
محمد سمیعی
اندودنتیکس
دانشکده دندانپزشکی
دانشیار
اندودنتیکس
دندانپزشکی ترمیمی
دانشکده دندانپزشکی
استاد
دندانپزشکی ترمیمی
ارتودنتیکس
دانشکده دندانپزشکی
دانشیار
ارتودنتیکس
دندانپزشکی کودکان
دانشکده دندانپزشکی
استادیار
دندانپزشکی کودکان
شهریار شاهی
اندودنتیکس
دانشکده دندانپزشکی
استاد
اندودنتیکس
سحر شکویی
اندودنتیکس
دانشکده دندانپزشکی
دانشیار
اندودنتیکس
پریودنتیکس
دانشکده دندانپزشکی
استاد
پریودنتیکس
فریبا صالح صابر
پروتزهای دندانی
دانشکده دندانپزشکی
دانشیار
پروتزهای دندانی
کتایون صدر
پروتزهای دندانی
دانشکده دندانپزشکی
استادیار
پروتزهای دندانی
ارتودنتیکس
دانشکده دندانپزشکی
استادیار
ارتودنتیکس
پریودنتیکس
دانشکده دندانپزشکی
استادیار
پریودنتیکس
دندانپزشکی ترمیمی
دانشکده دندانپزشکی
دانشیار
دندانپزشکی ترمیمی
بیمارستان دندانپزشکی
دانشکده دندانپزشکی
مربی
دکترای دندانپزشکی
امیراحمد عجمی
دندانپزشکی ترمیمی
دانشکده دندانپزشکی
استادیار
دندانپزشکی ترمیمی
دندانپزشکی کودکان
دانشکده دندانپزشکی
دانشیار
دندانپزشکی کودکان
دندانپزشکی ترمیمی
دانشکده دندانپزشکی
استاد
دندانپزشکی ترمیمی
طاهره غفاری
پروتزهای دندانی
دانشکده دندانپزشکی
دانشیار
پروتزهای دندانی
آسیب‌شناسی دهان و فک و صورت
دانشکده دندانپزشکی
استادیار
آسیب‌شناسی دهان و فک و صورت
پروتزهای دندانی
دانشکده دندانپزشکی
استادیار
پروتزهای دندانی
معصومه فرامرزی
پریودنتیکس
دانشکده دندانپزشکی
دانشیار
پریودنتیکس
اندودنتیکس
دانشکده دندانپزشکی
استاد
اندودنتیکس
ارتودنتیکس
دانشکده دندانپزشکی
استادیار
ارتودنتیکس
فرخ فرهادی
جراحی دهان و فک و صورت
دانشکده دندانپزشکی
استادیار
جراحی دهان و فک و صورت
دکتر شیما قاسمی
پروتزهای دندانی
دانشکده دندانپزشکی
استادیار
پروتزهای دندانی
نگین قاسمی
اندودنتیکس
دانشکده دندانپزشکی
استادیار
اندودنتیکس
دندانپزشکی کودکان
دانشکده دندانپزشکی
استادیار
دندانپزشکی کودکان
محمدعلی قویمی
جراحی دهان و فک و صورت
دانشکده دندانپزشکی
دانشیار
جراحی دهان و فک و صورت
اتابک کاشفی مهر
پریودنتیکس
دانشکده دندانپزشکی
استادیار
پریودنتیکس
ارتودنتیکس
دانشکده دندانپزشکی
استاد
ارتودنتیکس
رودابه کودریان
پروتزهای دندانی
دانشکده دندانپزشکی
استادیار
پروتزهای دندانی
آسیب‌شناسی دهان و فک و صورت
دانشکده دندانپزشکی
استادیار
آسیب‌شناسی دهان و فک و صورت
سودابه کیمیایی
دندانپزشکی ترمیمی
دانشکده دندانپزشکی
استاد
دندانپزشکی ترمیمی
مهرداد لطفی
اندودنتیکس
دانشکده دندانپزشکی
استاد
اندودنتیکس
دکتر رزا متیقنی
پروتزهای دندانی
دانشکده دندانپزشکی
استادیار
پروتزهای دندانی
فرهنگ محبوب
پروتزهای دندانی
دانشکده دندانپزشکی
دانشیار
پروتزهای دندانی
دکترامیر محمدی
ارتودنتیکس
دانشکده دندانپزشکی
دانشیار
ارتودنتیکس
نرمین محمدی
دندانپزشکی ترمیمی
دانشکده دندانپزشکی
استاد
دندانپزشکی ترمیمی
ارتودنتیکس
دانشکده دندانپزشکی
استادیار
ارتودنتیکس
اندودنتیکس
دانشکده دندانپزشکی
استادیار
اندودنتیکس
الناز مصلحی فرد
پروتزهای دندانی
دانشکده دندانپزشکی
دانشیار
پروتزهای دندانی
پریا مطهری
بیماریهای دهان و فک و صورت
دانشکده دندانپزشکی
استادیار
بیماری‌های دهان و تشخیص
نگار مقدم
سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی
دانشکده دندانپزشکی
استادیار
اندودنتیکس
دندانپزشکی کودکان
دانشکده دندانپزشکی
استادیار
دندانپزشکی کودکان
دکتر امین موسوی
پروتزهای دندانی
دانشکده دندانپزشکی
استادیار
پروتزهای دندانی
ارتودنتیکس
دانشکده دندانپزشکی
دانشیار
ارتودنتیکس
دندانپزشکی کودکان
دانشکده دندانپزشکی
استادیار
دندانپزشکی کودکان
سعید نظافتی
جراحی دهان و فک و صورت
دانشکده دندانپزشکی
استاد
جراحی دهان و فک و صورت
پروتزهای دندانی
دانشکده دندانپزشکی
دانشیار
پروتزهای دندانی
پروتزهای دندانی
دانشکده دندانپزشکی
استادیار
پروتزهای دندانی
آسیب‌شناسی دهان و فک و صورت
دانشکده دندانپزشکی
استاد
آسیب‌شناسی دهان و فک و صورت
پروتزهای دندانی
دانشکده دندانپزشکی
استادیار
پروتزهای دندانی
دکتر علی وفایی
دندانپزشکی کودکان
دانشکده دندانپزشکی
استادیار
دندانپزشکی کودکان
حمیدرضا یاوری
اندودنتیکس
دانشکده دندانپزشکی
دانشیار
اندودنتیکس
جواد یزدانی
جراحی دهان و فک و صورت
دانشکده دندانپزشکی
استاد
جراحی دهان و فک و صورت