برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

دانشکده دندانپزشکیdental College

فهرست اصلی
 اساتید
نام و نام خانوادگی : گروه آموزشی :
پست سازمانی : درجه علمی :
مرتب سازی بر اساس : تعداد رکورد :
 
نام استاد : سید احمد آرتا
گروه آموزشی : جراحی دهان و فک و صورت
بیوگرافی :
واحد سازمانی : دانشکده دندانپزشکی
درجه علمی : مربی
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : جراحی دهان و فک و صورت
تلفن :
صفحه اصلی : http://dentistryfac.tbzmed.ac.ir/teacher/
ایمیل :
گروه آموزشی : آسیب‌شناسی دهان و فک و صورت
بیوگرافی :
واحد سازمانی : دانشکده دندانپزشکی
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : آسیب‌شناسی دهان و فک و صورت
تلفن :
صفحه اصلی : http://dentistryfac.tbzmed.ac.ir/teacher/
ایمیل :
نام استاد : مرضیه آقازاده
گروه آموزشی : بیماریهای دهان و فک و صورت
بیوگرافی :
واحد سازمانی : دانشکده دندانپزشکی
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : بیماری‌های دهان و تشخیص
تلفن :
صفحه اصلی : http://dentistryfac.tbzmed.ac.ir/teacher/
ایمیل :
گروه آموزشی : سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : دانشکده دندانپزشکی
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : بیماری‌های دهان و تشخیص
تلفن :
صفحه اصلی : http://dentistryfac.tbzmed.ac.ir/teacher/
ایمیل :
گروه آموزشی : ارتودنتیکس
بیوگرافی :
واحد سازمانی : دانشکده دندانپزشکی
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : ارتودنتیکس
تلفن :
صفحه اصلی : http://dentistryfac.tbzmed.ac.ir/teacher/
ایمیل :
گروه آموزشی : دندانپزشکی ترمیمی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : دانشکده دندانپزشکی
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : دندانپزشکی ترمیمی
تلفن :
صفحه اصلی : http://dentistryfac.tbzmed.ac.ir/teacher/
ایمیل :
نام استاد : نادر ابوالفضلی
گروه آموزشی : پریودنتیکس
بیوگرافی :
واحد سازمانی : دانشکده دندانپزشکی
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : پریودنتیکس
تلفن :
صفحه اصلی : http://dentistryfac.tbzmed.ac.ir/teacher/
ایمیل :
گروه آموزشی : اندودنتیکس
بیوگرافی :
واحد سازمانی : دانشکده دندانپزشکی
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : اندودنتیکس
تلفن :
صفحه اصلی : http://dentistryfac.tbzmed.ac.ir/teacher/
ایمیل :
نام استاد : حسین اسلامی
گروه آموزشی : بیماریهای دهان و فک و صورت
بیوگرافی :
واحد سازمانی : دانشکده دندانپزشکی
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : بیماری‌های دهان و تشخیص
تلفن :
صفحه اصلی : http://dentistryfac.tbzmed.ac.ir/teacher/
ایمیل :
نام استاد : فرزاد اسماعیلی
گروه آموزشی : رادیولوژی دهان و فک و صورت
بیوگرافی :
واحد سازمانی : دانشکده دندانپزشکی
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : رادیولوژی دهان و فک و صورت
تلفن :
صفحه اصلی : http://dentistryfac.tbzmed.ac.ir/teacher/
ایمیل :