برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

دانشکده دندانپزشکیdental College

فهرست اصلی

نام و نام خانوادگی
تعداد رکورد
مرتب سازی بر اساس
پست سازمانی
گروه آموزشی
درجه علمی
سید احمد آرتا
جراحی دهان و فک و صورت
دانشکده دندانپزشکی
مربی
جراحی دهان و فک و صورت
آسیب‌شناسی دهان و فک و صورت
دانشکده دندانپزشکی
دانشیار
آسیب‌شناسی دهان و فک و صورت
مرضیه آقازاده
بیماریهای دهان و فک و صورت
دانشکده دندانپزشکی
استادیار
بیماری‌های دهان و تشخیص
سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی
دانشکده دندانپزشکی
استادیار
بیماری‌های دهان و تشخیص
ارتودنتیکس
دانشکده دندانپزشکی
دانشیار
ارتودنتیکس
دندانپزشکی ترمیمی
دانشکده دندانپزشکی
دانشیار
دندانپزشکی ترمیمی
نادر ابوالفضلی
پریودنتیکس
دانشکده دندانپزشکی
دانشیار
پریودنتیکس
اندودنتیکس
دانشکده دندانپزشکی
استادیار
اندودنتیکس
حسین اسلامی
بیماریهای دهان و فک و صورت
دانشکده دندانپزشکی
استادیار
بیماری‌های دهان و تشخیص
فرزاد اسماعیلی
رادیولوژی دهان و فک و صورت
دانشکده دندانپزشکی
دانشیار
رادیولوژی دهان و فک و صورت
سعیده اصدق
دندانپزشکی ترمیمی
دانشکده دندانپزشکی
استادیار
دندانپزشکی ترمیمی
دندانپزشکی کودکان
دانشکده دندانپزشکی
استاد
دندانپزشکی کودکان
آسیب‌شناسی دهان و فک و صورت
دانشکده دندانپزشکی
استادیار
آسیب‌شناسی دهان و فک و صورت
امیر رضا بابالو
پریودنتیکس
دانشکده دندانپزشکی
استادیار
پریودنتیکس
پروتزهای دندانی
دانشکده دندانپزشکی
استادیار
پروتزهای دندانی
محمود بهاری
دندانپزشکی ترمیمی
دانشکده دندانپزشکی
استادیار
دندانپزشکی ترمیمی