برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده دندانپزشکیdental College

فهرست اصلی

1- ایجاد نظم و انضباط کاری و فراهم نمودن تعامل مناسب بین دانشجویان ، اساتید و کارکنان در واحدهای مختلف دانشکده

2- ابلاغ کلیه مصوبات ، مقررات و آیین نامه های ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه به مدیران گروه ها

3- نظارت بر حسن اجرای مصوباتی که از طریق ریاست دانشگاه ابلاغ می شود

4- ایجاد هماهنگی در امور آموزشی و پژوهشی، اداری و مالی و فرهنگی دانشکده

5- نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی ، پژوهشی و فرهنگی اعضای هیات علمی دانشکده

6- پیشنهاد بودجه سالانه دانشکده

7- ارزیابی کار سالانه دانشکده و گزارش آن به رئیس دانشگاه

8- بررسی صلاحیت معاونان گروهها و اظهار نظر درباره آنان