برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده دندانپزشکیSchool of Dentistry

فهرست اصلی

گروه دندانپزشکی ترمیمی

 

                                                                       

 
محل استقرار گروه :دانشکده دندانپزشکی، ورودی 3، طبقه دوم

مدیر گروه : دکتر مهدی عابد کهنموئی ، متخصص دندانپزشکی ترمیمی، دانشیار

سرپرست آموزش تخصصی: دکتر فاطمه پورنقی آذر متخصص دندانپزشکی ترمیمی،استادیار

رییس بخش ترمیمی: دکتر مهمدی عابد کهنمویی ، متخصص دندانپزشکی ترمیمی، دانشیار

مسوول EDO بخش ترمیمی: دکتر فاطمه پورنقی آذر ، متخصص دندانپزشکی ترمیمی، استادیار

تلفن اتاق اساتید گروه:-6 3355965  داخلی 3308

تعداد اعضای هیئت علمی گروه: 12 نفر

تعداد دستیاران تخصصی گروه: 6 نفر

تعداد یونیتهای بخش عمومی: 22 

تعداد یونیتهای بخش تخصصی: 12  

تعداد اتاق سمینار مجهز به ویدئو پروژکتور در بخش: 1

تعداد رایانه جهت استفاده اعضای هیئت علمی:  4

تعداد رایانه جهت استفاده دستیاران تخصصی:  1

تعداد لابراتوار: 1

تعداد بخش پری کلینیک : 1

 

تاریخچه گروه ترمیمی و زیبائی دانشکده دندانپزشکی تبریز

از سال 1369 همزمان با ورود اولین ورودیهای دانشجویان دندانپزشکی (ورودی 66) به بخش ترمیمی، تدریس دروس ترمیمی نظری 1و2 و دروس عملی توسط مربیان دانشکده (دکتر هایده گندمی، دکتر سیاوش سوادی اسکویی، دکتر امیر جباری، دکتر محمد رضا رضائی و دکتر امیراحمد عجمی) و ترمیمی 3 نظری توسط اساتید دانشکده دندانپزشکی تهران (دکتر یاسینی) انجام می گردید و این روند تا سال 1373 ادامه داشت . از نیمسال دوم سال تحصیلی 74-73 با اتمام دروه تخصصی دکتر سیاوش سوادی اسکویی و دکتر ابراهیم امین صالحی (بهمن 1374) تدریس دروس ترمیمی نظری و عملی توسط ایشان و مربیان دانشکده (دکتر امیر عجمی، دکتر محمد رضا رضائی و دکتر هایده گندمی) انجام می شد. در آن زمان گروه ترمیمی از نظر چارت سازمانی گروه مستقلی نبود و زیر نظر گروه اندودنتیکس بود. از سال 1376 با مستقل شدن گروه ترمیمی و اضافه شدن اعضاء هیات علمی متخصص جدید که اکثراً دانش آموختگان همین دانشکده می باشند، این گروه آموزش دوره عمومی دندانپزشکی و تخصصی دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی (1381) را با یازده نفر اعضاء هیات علمی ادامه می دهد [دکتر نرمین محمدی (1378) ، دکتر پرنیان علیزاده اسکوئی (1380) ، دکتر مهدی عابد کهنموئی(1381) ،دکتر امیر احمد عجمی ، دکتر سودابه کیمیایی(1382) ، دکتر محمد اسماعیل ابراهیمی (1384) ، دکتر المیرا جعفری (1385) ، دکتر سهند ریخته گران، دکتر محمود بهاری (1387) و دکتر فاطمه پورنقی آذر (1389)]. با تصویب دوره فلوشیب با عنوان " درمان بین رشته ای ترمیم های زیبایی مبتنی بر باندینگ " توسط دبیرخانه شورای آموزشی دندان پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت و درمان در سال 1388 آموزش این دوره از مهر 1397 آغاز گردید. بخش ترمیمی دارای پری کلینیکی به ابعاد 200 مترمربع می باشد.

مسئولیت اجرائی اعضاء گروه ترمیمی و زیبائی از بدو شروع بخش و گروه ترمیمی به شرح زیر می باشد :

 

مدیر گروه

دکتر سیاوش سوادی اسکوئی 1373 الی 1386
دکتر امیر احمد عجمی از اردیبهشت 1386 الی تیرماه 1387
دکتر مهدی عابد کهنموئی از تیر ماه 1387 الی تیر ماه 1389
دکتر سیاوش سوادی اسکوئی از تیر ماه 1389الی 1397
دکتر نرمین محمدی از تیرماه 1397 تا کنون

 سرپرست دوره تخصصی ترمیمی و زیبایی

دکتر سیاوش سوادی اسکوئی 1381 الی 1385
دکتر پرنیان علیزاده اسکوئی 1385 الی 1387
دکتر نرمین محمدی 1387 الی 1389
دکتر محمد اسماعیل ابراهیمی 1389 – 1390
دکتر المیرا جعفری 1390 تا 1392
دکتر مهدی عابد کهنمویی 1392 تا 1394
دکتر سودابه کیمیایی 1395 تا 1396
دکتر محمد اسماعیل ابراهیمی 1396 تا 1397
دکتر فاطمه پورنقی آذر 1397 تا کنون