برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده دندانپزشکیSchool of Dentistry

فهرست اصلی

گروه پریودنتیکس

محل استقرار گروه : دانشکده دندانپزشکی،ورودی 2، طبقه اول

مدیر گروه : دکتر معصومه فرامرزی , متخصص پریودانتیکس ،دانشیار

سرپرست آموزش تخصصی: دکتر امیررضا بابالو ، استادیار

رئیس بخش : دکتر مهرنوش صدیقی ، استادیار

تلفن اتاق اساتید گروه: 33355965  داخلی3101

تعداد اعضای هیئت علمی گروه: 8 نفر

تعداد دستیاران تخصصی گروه: 6 نفر

تعداد یونیتهای بخش عمومی: 25

تعداد یونیتهای بخش تخصصی: 9

تعداد اتاق سمینار مجهز به ویدئو پروژکتور در بخش: 1

تعداد رایانه جهت استفاده اعضای هیئت علمی: 3

تعداد رایانه جهت استفاده دستیاران تخصصی:1

 

تاریخچه گروه پریودانتیکس دانشکده دندانپزشکی تبریز

ازسال 1368 همزمان با ورود اولین ورودیهای دانشجویان دندانپزشکی (ورودی 68) به بخش پریودنتیکس،تدریس دروس پریو نظری ودروس عملی توسط مربیان دانشکده (دکتروطن خواه، دکتر نوری پور) و اعضای هیات علمی آموزشگاه بهداشتکاران تبریز و اساتید دانشکده دندانپزشکی تهران (دکتر میرعمادی) انجام می گردید و این روند تا سال 1372 ادامه داشت و از آن پس دکتر رضا  پورعباس و مربیان دانشکده تدریس دروس پریو نظری وعملی را بعهده گرفتند . با اضافه شدن دیگر متخصصین پریو(آقایان دکتراردشیرلفظی ، دکتر فرخی ، دکتر نادر ابولفضلی ودکترمحمد تقی چیت سازی) به کادر آموزشی، بخش تخصصی پریودنتیکس در سال 1379 به عنوان اولین بخش تخصصی دانشکده دندانپزشکی تبریز راه اندازی وشروع به پذیرش دستیار تخصصی نمود. دکتر امیر اسکندری ودکتر عدیله شیرمحمدی اولین فارغ التحصیلان دوره تخصصی پریو دانشکده دندانپزشکی تبریز بودند که بدنبال موفقیت در آزمون بورد، بعنوان عضو هیات علمی در بخش پریو شروع بکارنمودند. دکتر معصومه فرامرزی ، دکتر اتابک کاشفی مهر، دکتر امیررضا بابالو ،دکتر مهرنوش صدیقی سایر اعضای هیئت علمی گروه میباشند . دوره فلوشیپ پریو-ایمپلنت در سال1390  در بخش پریو تبریز راه اندازی شد.در حال حاضر علاوه بر آموزش تئوری و عملی دانشجویان دکتری دندانپزشکی،سالیانه 9 نفر دستیار تخصصی(3نفرسال اول،3نفر سال دوم و3نفر سال سوم) و2نفر فلوشیپ پریو-ایمپلنت در بخش پریو تحت آموزش تئوری و عملی  قرار میگیرند.

 

مسئولیت های اجرائی گروه پریودنتکس از بدو شروع بکار بخش به شرح زیر می باشد:
 

سالهای مسئولیت مدیر گروه
1372-1374 دکتر رضا پورعباس
1374-1384 دکتر اردشیر لفظی
1384-1386 دکتر نادر ابوالفضلی
1386-1388 دکتر رضا پورعباس
1388-1398 دکتر عدیله شیرمحمدی

 

سالهای مسئولیت سرپرست دوره های تخصصی
1379-1384 دکتر نادر ابوالفضلی
1384-1389 دکتر اردشیر لفظی
1389-1393 دکتر معصومه فرامرزی
1393-1394 دکتر محمدتقی چیت سازی
1394-1398 دکتر معصومه فرامرزی