برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده دندانپزشکیdental College

فهرست اصلی

گروه پریودنتیکس

محل استقرار گروه : دانشکده دندانپزشکی،ورودی 2، طبقه اول

مدیر گروه : دکتر عدیله شیر محمدی، متخصص پریودانتیکس ،استاد

سرپرست آموزش تخصصی: دکتر معصومه فرامرزی, دانشیار

رئیس بخش : دکتر امیررضا بابالو ، استادیار

تلفن اتاق اساتید گروه: 33355965  داخلی3104

تعداد اعضای هیئت علمی گروه: 8 نفر

تعداد دستیاران تخصصی گروه: 8 نفر

تعداد یونیتهای بخش عمومی: 25

تعداد یونیتهای بخش تخصصی: 9

تعداد اتاق سمینار مجهز به ویدئو پروژکتور در بخش: 1

تعداد رایانه جهت استفاده اعضای هیئت علمی: 3

تعداد رایانه جهت استفاده دستیاران تخصصی:1

 

تاریخچه گروه پریودانتیکس دانشکده دندانپزشکی تبریز

ازسال 1368 همزمان با ورود اولین ورودیهای دانشجویان دندانپزشکی (ورودی 68) به بخش پریودنتیکس،تدریس دروس پریو نظری ودروس عملی توسط مربیان دانشکده (دکتروطن خواه، دکتر نوری پور) و اعضای هیات علمی آموزشگاه بهداشتکاران تبریز و اساتید دانشکده دندانپزشکی تهران (دکتر میرعمادی) انجام می گردید و این روند تا سال 1372 ادامه داشت و از آن پس دکتر رضا  پورعباس و مربیان دانشکده تدریس دروس پریو نظری وعملی را بعهده گرفتند . با اضافه شدن دیگر متخصصین پریو(آقایان دکتراردشیرلفظی ، دکتر فرخی ، دکتر نادر ابولفضلی ودکترمحمد تقی چیت سازی) به کادر آموزشی، بخش تخصصی پریودنتیکس در سال 1379 به عنوان اولین بخش تخصصی دانشکده دندانپزشکی تبریز راه اندازی وشروع به پذیرش دستیار تخصصی نمود. دکتر امیر اسکندری ودکتر عدیله شیرمحمدی اولین فارغ التحصیلان دوره تخصصی پریو دانشکده دندانپزشکی تبریز بودند که بدنبال موفقیت در آزمون بورد، بعنوان عضو هیات علمی در بخش پریو شروع بکارنمودند. دکتر معصومه فرامرزی(معاون پژوهشی گروه) ، دکتر اتابک کاشفی مهر(رئیس بخش)، دکتر امیررضا بابالو(مسئول توسعه آموزش گروه ،EDO ) ،دکتر علی زرندی ودکتر مهرنوش صدیقی سایر اعضای هیئت علمی گروه میباشند . دوره فلوشیپ پریو-ایمپلنت در سال1390  در بخش پریو تبریز راه اندازی شد.در حال حاضر علاوه بر آموزش تئوری و عملی دانشجویان دکتری دندانپزشکی،سالیانه 9 نفر دستیار تخصصی(3نفرسال اول،3نفر سال دوم و3نفر سال سوم) و2نفر فلوشیپ پریو-ایمپلنت در بخش پریو تحت آموزش تئوری و عملی  قرار میگیرند.

 

مسئولیت های اجرائی گروه پریودنتکس از بدو شروع بکار بخش به شرح زیر می باشد:

سالهای مسئولیت

مدیر گروه

1374-1372

دکتر رضا پورعباس                               

1384-1374

دکتراردشیر لفظی                                  

1388-1384

دکتررضا پورعباس

1388 تا کنون

دکتر عدیله شیرمحمدی

 

 

سرپرست دوره های تخصصی

سالهای مسئولیت

دکتر نادر ابوالفضلی

1384-1379

دکتراردشیر لفظی

1389-1384

دکتر معصومه فرامرزی

1393-1389

دکترمحمدتقی چیت سازی

از سال 93 تا 94

دکتر معصومه فرامرزی

 از 94 تا کنون