برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده دندانپزشکیSchool of Dentistry

فهرست اصلی

ریاست دانشکده دندانپزشکی تبریزدکتر عدیله شیرمحمدی
استاد، متخصص پریودنتیکس،فلوشیپ پریوایمپلنت
عضو کمسیون معین شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی
مدیر تعالی دانشکده دندانپزشکی تبریز
عضو ھیات ممیزه دانشگاه علوم پزشکی تبریز
سردبیر مجله پریودنتولوژی ایران
سرپرست بیمارستان دانشکده