برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده دندانپزشکیdental College

فهرست اصلی

گروه پروتزهای دندانی

محل استقرار گروه: دانشکده دندانپزشکی ورودی 2 - طبقه دوم
     تلفن دفتر گروه: 3355966 داخلی 2207
 
مدیر گروه: دکتر طاهره غفاری ، دانشیار
 
مسئول بخش تخصصی: دکتر علیرضا پورنصراله، استادیار
 
عضو شورای پژوهشی گروه و معاون پژوهشی گروه : دکتر علی حافظ قرآن، دانشیار
 
عضو شورای پایان نامه گروه: دکتر الناز مصلحی فرد، دانشیار
 
رئیس بخش پروتز متحرک: دکتر کتایون صدر، استادیار
 
رئیس بخش پروتز ثابت: دکتر علی برزگر ، استادیار
 
رئیس پری کلینیک ثابت: دکتر وحید فخرزاده، استادیار
 
رئیس آموزشکده پروتز: دکتر رودابه کودریان، استادیار
 
مسئول درمان جامع گروه: دکتر شیما قاسمی، استادیار
 
رابط EDO گروه:دکتر امین نوری زاده، استادیار
 
 

 

 


تعداد اعضای هیئت علمی گروه: 22 نفر

تعداد دستیاران تخصصی گروه: 13 نفر

تعداد یونیتهای بخش عمومی: 52

تعداد یونیتهای بخش تخصصی: 11

تعداد اتاق سمینار مجهز به ویدئو پروژکتور در بخش: 1

تعداد لابراتوارمستقر در گروه: 5

تعداد رایانه جهت استفاده اعضای هیئت علمی: 4

تعداد رایانه جهت استفاده دستیاران تخصصی:1