برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده دندانپزشکیSchool of Dentistry

فهرست اصلی

کارمندان دفتر مجله

 

نام و نام خانوادگی

مسئولیت 

 مدرک تحصیلی

دکتر ناصر اصل امین آبادی

سردبیر

 دکترای تخصصی دندانپزشکی کودکان

دکتر سینا قرطاسی اسکوئی

دبیر اجرایی و ویراستار علمی

دکترای دندانپزشکی

دکتر مجید عبدالرحیمی

ویراستار انگلیسی

دکترای دندانپزشکی

 مهندس پروانه بورجی

کارشناس

 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی