برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده دندانپزشکیSchool of Dentistry

فهرست اصلی

ایمپلنت‌های دندانی

بخش ايمپلنت در طبقه اول ورودي 3 دانشكده دندانپزشكي قراردارد و با مشاركت اساتيد سه گروه آموزشي پريودنتيكس ، پروتزهاي دنداني و جراحي دهان و فك و صورت ، آموزش دستياران تخصصي و درمان بيماران انجام مي گيرد همچنين آموزش دوره هاي فلوشيب پريوايمپلنت وپروستوايمپلنت و ايمپلنت هاي پيشرفته نيز از فعاليت هاي اين بخش مي باشد .

درمان ايمپلنت شامل دو مرحله اصلي جراحي و پروتز مي باشد كه پس از معاينه و ارائه طرح درمان انـجام مي شود . طيف وسيعي از بيماران از اين درمان سود مي برند و با استفاده از ايمپلنت ميتوان يك پا چند دندان و يا كل دندانهاي از دست رفته را جايگزين نمود .

مرحله جراحي :
در اين مرحله ، ايمپلنت كه يك قطعه استوانه اي پيچ مانند از جنس تيتانيوم و مشابه ريشه دندان مي باشد، درداخل استخوان فك قرارداده مي شود و پس از مدتي طي فرآيندهاي بيولوژيك بدن ، اوسئواينتگريشن يا اتصال ايمپلنت به استخوان صورت مي گيرد ، بسته به شرايط هر بيمار ممكن است جراحي هاي ديگري شامل سينوس لیفت ، انواع تكنيك هاي پيوند استخوان و بازسازي ريج بي دندان در اين مرحله يا قبل از آن انجام مي گيرد .

مرحله پروتزي :
در اين مرحله پس از حصول اطمينان از اوسئواينتگريشن و سلامت بافتي ، قالب گيري به روش هاي خاص انجام شده و پروتز ثابت يا متحرك بر اساس طرح درمان طي چند جلسه لابراتواري و كلينيكي ساخته شده و به بيمار تحويل داده مي شود .