برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

دانشکده دندانپزشکیdental College

فهرست اصلی

کمیته تعالی دانشکده

اعضای کمیته تدوین برنامه راهبردی و تعالی دانشکده :

دکتر عدیله شیر محمدی : مدیر تعالی
دکتر علی جنتی : مشاور تعالی
دکتر رضا رشیدزاد : دبیر کمیته


اعضاء کمیته :
دکتر ناصر اصل امین آبادی
دکتر سیاوش سوادی اسکویی
دکتر سید احمد آرتا
دکترسپیده وثوق حسینی
دکتر سعید رحیمی
دکتر مژگان کچویی
دکتر طاهره غفاری
دکتر فرزاد اسماعیلی
دکتر فیروز پورعلی بابا
دکتر فرخ فرهادی
دکتر رامین نگاهداری
دکتر امیرعلا آغبالی
 

 

 

اهداف و وظایف کمیته :

تدوین و بروز رسانی برنامه راهبردی دانشکده

بررسی SWOT سازمان و استخراج نتایج

برنامه ریزی بر اساس نتایج استخراج شده

ارائه پیشنهادات اصلاحی و راهکارهای عملی بمنظور ارتقاء مستمر کیفیت

تعیین الویت پروژه های بهبود

بررسی گزارشات سالیانه کلیه کمیته ها و تعیین وظایف و مسئولیتهای آنان

بازنگری بیانیه های اصلی سازمان

برنامه ریزی جهت اهداف استراتژیک سازمان

تعیین مسیر سازمان بر اساس کارت امتیازی متوازن

تصمیم گیری نهایی  در هیات رییسه دانشکده

برنامه ریزی و هدایت سازمان بمنظور بهبود مستمر در سفر بسوی تعالی دانشکده

           
PDF