برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده دندانپزشکیSchool of Dentistry

فهرست اصلی

کمیته تعالی دانشکده

اعضای کمیته تدوین برنامه راهبردی و تعالی دانشکده :

دکتر عدیله شیر محمدی : مدیر تعالی
دکتر علی جنتی  و دکتر کمال قلی پور: مشاور تعالی
دکتر فاطمه دباغ : دبیر کمیته


اعضاء کمیته :
دکتر ناصر اصل امین آبادی
دکتر نرمین محمدی
دکتر سید احمد آرتا
دکتر سعید رحیمی
دکتر امیر محمدی
دکتر طاهره غفاری
دکتر فرزاد اسماعیلی
دکتر حمید تقی لو
دکتر فرخ فرهادی
دکتر رامین نگاهداری
دکتر امیرعلا آغبالی
دکتر افشین سمیعی
دکتر امیررضا بابالو

 

 

اهداف و وظایف کمیته :

تدوین و بروز رسانی برنامه راهبردی دانشکده

بررسی SWOT سازمان و استخراج نتایج

برنامه ریزی بر اساس نتایج استخراج شده

ارائه پیشنهادات اصلاحی و راهکارهای عملی بمنظور ارتقاء مستمر کیفیت

تعیین الویت پروژه های بهبود

بررسی گزارشات سالیانه کلیه کمیته ها و تعیین وظایف و مسئولیتهای آنان

بازنگری بیانیه های اصلی سازمان

برنامه ریزی جهت اهداف استراتژیک سازمان

تعیین مسیر سازمان بر اساس کارت امتیازی متوازن

تصمیم گیری نهایی  در هیات رییسه دانشکده

برنامه ریزی و هدایت سازمان بمنظور بهبود مستمر در سفر بسوی تعالی دانشکده

           
PDF