برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

دانشکده دندانپزشکیdental College

فهرست اصلی

اعضای شورای سیاستگذاری کلینیک

اعضای شورای سیاستگذاری کلینیک

دکتر عدیله شیرمحمدی

دکتر فرخ فرهادی

دکتر رامین نگاهداری
 
دکتر پریا امام وردی زاده

 
کریم قربانی

محمدرضا نقی زاده