برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده دندانپزشکیSchool of Dentistry

فهرست اصلی

معاون آموزشی و دانشجوییدکتر رامین نگاهداری
دانشيار گروه پروتزهای دندانی
دکتری تخصصی پروتزهای دندانی

شماره مستقیم : 33374990-041
آدرس الکترونیکی : Ramin_n_dds@yahoo.com

 

روز و ساعت ملاقات با دانشجویان : 
ساعت 13-9 روزهای یکشنبه و  چهارشنبه


 

شرح وظایف معاون آموزشی و دانشجویی دانشکده :

1- همکاری با ریاست دانشکده در جهت پیشبرد فعالیت آموزشی دانشکده
2- تهیه و تنظیم برنامه آموزشی با همکاری گروههای آموزشی و اداره آموزشی دانشکده
3- برنامه ریزی برای اجرای موثر برنامه های آموزشی
4- نظارت بر فعالیتهای گروههای آموزشی  و اجرای کامل برنامه ریزی آموزشی
5- نظارت بر حسن اجرای مقررات ، آیین نامه ها و قوانین آموزشی
6- هماهنگی با فعالیتهای گروههای آموزشی و فعالیت اداری در راستای اهداف کلان دانشکده و دانشگاه
7- شرکت در جلسات شورای آموزشی دانشگاه
8- برگزاری منظم جلسات شورای آموزشی دانشکده
9- نظارت بر فعالیتهای EDO دانشکده
10- ارزشیابی فعالیتهای آموزشی
11- برگزاری کنفرانس های علمی - کارگاه های آموزشی و دوره های باز آموزی
12- برنامه ریزی در جهت بهبود سطح کیفی و ارتقاء فعالیتهای آموزشی اعضای هیئت علمی
13- نظارت و کنترل بر فرآیندهای آموزشی
14- برنامه ریزی در جهت جذب اعضاء هیئت علمی جدید متناسب با نیازهای آموزشی
15- برنامه ریزی برای تشویق و حمایت از دانشجویان ممتاز و استعدادهای درخشان