برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده دندانپزشکیdental College

فهرست اصلی

کمیته کوریکولوم در جهت بررسی و بازنگری کوریکولوم جدید رشته دندانپزشکی با اعضای ذیل تشکیل شد:

دکتر عدیله شیرمحمدی
دکتر سعید نظافتی
دکتر رضا رشیدزاد
دکتر شهریار شاهی
دکتر احمد بهروزیان
دکتر امیرعلا آغبالی
دکتر ضیاء ابراهیم ادهمی
دکتر امیررضا بابالو
دکتر حسین اسلامی
دکتر هومن صدر حقیقی
دکتر فرزاد اسماعیلی
دکتر محمد علی قویمی
دکتر طاهره غفاری
دکتر نرمین محمدی
دکتر پریا اماموردی زاده