برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده دندانپزشکیdental College

فهرست اصلی

نفرات اول تا سوم ورودی های هر سال در نیمسال دوم سالتحصیلی 97-96
 

 

 ورودی 92

محمدحسین اسدی

17/49

ثمین صدقی

17/32

فرناز طالب عباسی

17/27

 

 ورودی 93

سئودا مشهدی جلفایی

18/09

مهران رهبر

17/94

صفا رئیسی

17/88

 

 

 ورودی 94

پویا ابراهیمی

18/69

بهناز کریم زاده

18/45

امیررضا جامعی خسروشاهی

18/42

 

 

 ورودی 95

شیرین حسن پور

19/52

سمیرا صدیق بطحا

18/53

کوثر عطائی

18/45


 

 ورودی 96

نگار صدیق نیا

18/36

پارسا رادش

18/24

مهسا باغبان

18/23

 

 

 

نفرات اول تا سوم دانشجویان دندانپزشکی پردیس  ورودی های هر سال در نیمسال دوم سالتحصیلی 97-96
 

 

 ورودی 91

شیما بهمنی

17/7

آیدین اسمعیل یان

17/58

ثمینه محمدیان

17/56

 

 ورودی 92

سعید کیوان

17/37

مهدیه شریف زاده

17/07

امین قربانی

17


امیررضا کلانتری
 
17

 

 ورودی 93

سحر مولائی

18/26

شیوا علیزاده

17/79

مهسا مهدیلوی

17/47