برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده دندانپزشکیSchool of Dentistry

فهرست اصلی

رؤسای قبلی دانشکده


روسای سابق دانشکده دندانپزشکی تبریز
 

جناب آقای دکتر نادر زهتاب فرد

جناب آقای دکتر سعید دیباج

مرحوم جناب آقای دکتر داود لک

جناب آقای دکتر جواد یزدانی

جناب آقای دکتر بهنام میرزا کوچکی

جناب آقای دکتر ناصر اصل امین آباد


جناب آقای دکتر فیروز پورعلی بابا
 

جناب آقای دکتر ناصر اصل امین آباد