برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده دندانپزشکیdental College

فهرست اصلی

گزارش عملکرد سالانه دانشکده دندانپزشکی درحیطه آموزشی سال 1396
 
 

 
ثبت نام از دانشجویان جدیدالورود به تعداد 73 نفر دانشجویان دوره دکتری دندانپزشکی و تعداد 20 نفر دستیار تخصصی.
 


برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال اول و دوم و استفاده از نرم افزار تحلیل آزمون کلیه امتحانات ارجاع شده از گروههای آموزشی دانشکده و ارائه پس خوراند به گروههای آموزشی .

 

تشکیل گروه سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی و جذب نیروی PhD مربوطه.


تشکیل کمیته نظارت بر روش تدریس اعضای هیات علمی


تشکیل کمیته منتورینگ دانشجویی


تشکیل جلسات کمیته نظارت بر آزمون ها.
 


تشکیل کمیته کوریکلوم آموزشی دانشکده و بررسی کوریکلوم آموزشی و ارسال نظرات به دبیرخانه شورای آموزشی و تخصصی دندانپزشکی.
 


برنامه ریزی آموزشی طبق تقویم آموزشی دانشگاه .
 

برگزاری سمینار دو روزه بازسازی بیولوژیک استخوان در درمانهای ایمپلنت با همکاری دانشکده دندانپزشکی تبریز و دانشکده دندانپزشکی BPP انگلستان و آکادمی بین المللی ایمپلنتولوژی Allo فرانسه

برگزاری مراسم فارغ التحصیلی برای دانشجویان دکتری دندانپزشکی و دانشجویان کارشناسی ساخت پروتزهای دندانی.
 


برگزاری آزمون علوم پایه و پذیرش دستیار و ارتقاء دستیاران.
 


ارزشیابی از طریق سامانه ارزشیابی و پیگیری لازم از طریق EDO
 


پیگیری ارائه طرح درسی توسط گروههای آموزشی .
 


برگزاری مرتب جلسات EDO و پیاده سازی شیوه های نوین تدریس و برگزاری کارگاههای آموزشی برای اعضای هیات علمی.
 


به روز رسانی سایت دانشکده.
 


شناسایی و معرفی برخی دانشجویان استعدادهای درخشان به EDC
 


بررسی معدل دانشجویان و تقدیر و تشکر از دانشجویان ممتاز بعد از پایان هر ترم.
 


برگزاری جلسات شورای آموزشی با شرکت مدیران محترم گروههای آموزشی.
 


جذب اعضای هیات علمی در گروههای آموزشی بصورت تعهد عام و فراخوان.
 


ارتقاء اعضای هیات علمی بطوری که یک نفر از مرتبه استاد یاری به دانشیاری و یک نفر از مرتبه دانشیاری به استادی ارتقاء یافتند.
 


افزایش سطح کیفی آموزشی دانشجویان دندانپزشکی در گروه سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی و هماهنگی


با آموزش و پرورش در این رابطه و برگزاری کارگاههای آموزشی برای مربیان بهداشت مدارس.
 


فراغت از تحصیل به تعداد 129  نفر دکتری دندانپزشکی و به تعدا 17 نفر کارشناسی ساخت پروتزهای دندانی و به تعداد 28 نفر دستیار دندانپزشکی.
 


برگزاری امتحان سال کلیه دستیاران در تیر ماه 96
 

معرفی و ثبت نام و ارسال مدارک جهت شرکت در امتحان بورد تخصصی رشته های دندانپزشکی به تعداد 34 نفر
 

انجام کارهای مربوط به فراغت به تعداد 29 نفر دستیار در سال 96
 

پذیرش و ثبت نام دستیار تخصصی در رشته های مختلف به تعدا د 28 نفر
 

برنامه ریزی دروس ورودی های جدید در رشته های ده گانه تخصصی و انتخاب دروس کلیه دستیاران.
 


انجام کلیه مکاتبات روزانه دستیاران
 

برگزاری جلسات شورای تخصصی دانشکده
 

انجام کارهای مربوط به امور مشمولین دانشجویان دکتری عمومی دندانپزشکی و دستیاران تخصصی در بدو ورود و فراغت از تحصیل
 

قبولی در امتحان بورد تخصصی رشته های دندانپزشکی به تعداد 24 نفر
 

کسب رتبه اول کشوری در رشته پروتزهای دندانی و رتبه سوم کشوری در رشته دندانپزشکی ترمیمی
 

برگزاری امتحان جامع برای کلیه رزیدنت ها در بهمن ماه سال 96
 

59/70%
قبولی شرکت کنندگان در امتحان بورد تخصصی
 

قبولی تمامی رزیدنت ها در امتحان کشوری ارتقاء دستیاران