برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده دندانپزشکیdental College

فهرست اصلی

اعضای کمیته نظارت بر آزمون های دانشکده دندانپزشکی
دکتر عدیله شیرمحمدی رئیس کمیته
دکتر رامین نگاهداری دبیر کمیته
دکتر احمد بهروزیان اعضاء کمیته
دکتر محمد علی قویمی اعضاء کمیته
دکتر سعید فروغی مقدم اعضاء کمیته
دکتر کاظم خدادوست اعضاء کمیته


 
مهشید آهنگر جامع کارشناس
رویا مناف زاده کارشناس


 
معصومه ایوبی فر کارشناس


 
شیوه نامه امتحانات
استاندارد سازی سوالات آزمون
فرآیند برگزاری امتحانات پایان ترم
دستورالعمل امتحانات
دستورالعمل امتحانات جهت دانشجویان
روند تحلیل آزمون های نظری دوره دندانپزشکی عمومی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
فرایند تجدید نظر به نمرات دانشجویان
چگونگی تعیین زمان امتحانات پایان ترم
نمونه برنامه پیشنهادی دانشجویان


 
صورتجلسات
صورتجلسه مورخ 96/10/3
صورتجلسه مورخ 96/11/11
صورتجلسه مورخ 97/1/28
صورتجلسه مورخ 97/2/24
صورتجلسه مورخ 97/3/8
صورتجلسه مورخ 97/3/21
صورتجلسه مورخ 97/5/21
صورتجلسه مورخ 97/4/31
صورتجلسه مورخ 97/5/14