برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده دندانپزشکیdental College

فهرست اصلی

برنامه امتحانی دروس نظری نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 دانشجویان رشته دکترای دندانپزشکی

برنامه دروس نظری دانشجویان دوره کلینیک در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97

برنامه هفتگی دروس نظری و عملی دانشجویان ترم اول در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97

برنامه هفتگی دروس نظری و عملی دانشجویان ترم سوم در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97

برنامه دروس عملی دوره کلینیک دانشجویان ارس در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97

برنامه دروس نظری دوره کلینیک دانشجویان دندانپزشکی ارس در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97

منابع امتحان جامع علوم پایه دندانپزشکی از شهریور 97

منابع امتحان جامع علوم پایه دندانپزشکی از شهریور 97 و به بعد

برنامه دروس عملي دوره كلينيك ( نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96)

برنامه امتحانی دانشجویان دندانپزشکی نیمسال دوم 97-96 دوره کلینیک (سراسری و ارس)

برنامه دروس عملی و نظری دوره کلینیک دانشجویان ارس در نیمسال دوم سالتحصیلی 97-96

دروس دوره علوم پایه (اجرا از نیمسال اول سالتحصیلی 94-93)

 برنامه امتحانی دروس نظری نیمسال دوم  سالتحصیلی 97-96دانشجویان رشته دکتری دندانپزشکی

برنامه هفتگی دروس نظری و عملی دانشجویان ترم چهارم رشته دکتری دندانپزشکی در نیمسال دوم سال تحصیلی 96-97

برنامه هفتگی دروس نظری و عملی دانشجویان ترم دوم رشته دکتری دندانپزشکی در نیمسال دوم سال تحصیلی
96/97

برنامه هفتگی دانشجویان ترم هفتم رشته ساخت پروتزهای دندانی در نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96