برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده دندانپزشکیdental College

فهرست اصلی

پرونده دروس ( طرح درس و سرفصل دروس)


پرونده دروس (آرایش  ، طرح درس و سرفصل دروس)
 
دوره دندانپزشکی عمومی (دروس علوم پایه)
  گروه علوم تشریحی 
گروه معارف
گروه فیزیولوژی
گروه فیزیک پزشکی
گروه انگل شناسی
گروه سلامت دهان 
گروه آسیب شناسی دهان ، فک و صورت
گروه ایمنی شناسی
گروه بیوشیمی
گروه میکروب شناسی
گروه ژنتیک
گروه پروتزهای دندانی
سایر دروس  (ادبیات فارسی ، زبان انگلیسی ، دانش خانواده و جمعیت،  ایمنی و ترافیک ،روانشناسی   )
دوره دندانپزشکی عمومی (دروس بالینی)
گروه ارتودنتیکس
گروه رادیولوژی دهان ، فک و صورت
گروه اندودنتیکس
گروه بیماریهای دهان ، فک و صورت
گروه پروتزهای دندانی
گروه پریودنتیکس
گروه جراحی دهان ، فک و صورت
گروه دندانپزشکی ترمیمی
گروه دندانپزشکی کودکان
گروه سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی
 گروه آسیب شناسی دهان و فک و صورت
گروه مواد دندانی
سایر دروس (دندانپزشکی قانونی ، تجهیزات دندانپزشکی ، بیماریهای روانی ، روش شناسی تحقیق ، فارماکولوژی ، گوش و حلق و بینی ، مهارتهای ارتباطی بالینی ، آمار زیستی ، فوریتهای پزشکی ، اپیدمیولوژی ، علوم نوین، زبان انگلیسی تخصصی ، مدیریت)
دوره تخصصی دندانپزشکی
گروه ارتودنتیکس
گروه رادیولوژی دهان ، فک و صورت
گروه اندودنتیکس
گروه بیماریهای دهان ، فک و صورت
گروه پروتزهای دندانی
گروه پریودنتیکس
گروه جراحی دهان ، فک و صورت
گروه دندانپزشکی ترمیمی
گروه دندانپزشکی کودکان
گروه آسیب شناسی دهان و فک و صورت