برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده دندانپزشکیSchool of Dentistry

فهرست اصلی

دفتر استعداد های درخشان

    هسته استعدادهای درخشان دانشکده دندانپزشکی


اعضاء

رئیس هسته دکتر عدیله شیرمحمدی - استاد گروه پریودونتیکس
دبیر هسته دکتر علی تراب - استادیار گروه پروتزهای دندانی
کارشناس دکتر کاظم خدادوست
اساتید مشاور حامی دکتر آیدین سهرابی - دانشیار گروه ارتودنتیکس
دکتر امین سالم میلانی - دانشیارگروه اندودنتیکس
دکتر نگین قاسمی - استادیار گروه اندودنتیکس
دکتر آرمان سعیدی - استادیار گروه رادیولوژی دهان ، فک و صورت
دکتر یاشار رضاعی - استادیار گروه مواد دندانی
دکتر پرستو نسترین - استادیار گروه ارتودنتیکس


رسالت هسته استعداد های درخشان

- ارتباط و تشکیل گروه اساتید هیئت علمی و رزیدت های نخبه و مستعد

- شناسایی و تشکیل گروههای دانشجویان عضو استعداد درخشان و مستعد زیر نظر اساتید و رزیدنت ها

- تشکیل جلسات دو هفته یکبار با اعضاء برای پیگیری فرآیندها

- سمت و سوق دادن فعالیت های دانشجویی در جهت :

       - آشنایی کامل تمام دانشجویان با آیین نامه های استعدادهای درخشان
       - آشنایی کامل تمام دانشجویان با آیین نامه های بنیاد ملی نخبگان
       - همکاری دانشجویان در پروسه های انجام طرح های تحقیقاتی ، ترجمه کتاب ، آموزش در پژوهش ، ثبت اختراعات ، حاکمیت بالینی ، آموزش مجازی
       - آشنایی دانشجویان مستعد با المپیادهای دانشجویی
       - ارتباط و همکاری موثر با دفتر EDO دانشکده و دفتر فکت دانشکده
       - ارتباط با پارک علمی فناوری استان
       - آماده سازی دانشجویان جهت ایده پردازی و شرکت در جشنواره آموزشی شهید مطهری
 اخبار دفتر استعدادهای درخشان دانشکده

صورتجلسه مورخ 23/7/98
صورتجلسه مورخ 98/5/2
صورتجلسه مورخ 98/3/8
شرایط عضویت در دفتر استعدادهای درخشان

 

آئین نامه ها

آیین نامه اجرای تسهیل ادامه تحصیل استعداد های درخشان ، نخبگان و استعدادهای برتر در دوره های تخصصی

آیین نامه اجرایی قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان

 آیین نامه تسهیلات آموزشی ، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان

 تسهیلات آموزشی ، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان در دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی کشور 

آیین نامه جدید استعدادهای درخشان


دستورالعمل اجرايي نحوه امتيازدهي به فعاليتهاي تحقيقاتي دانشجويان پژوهشگر
 

آئین نامه اجرائی موضوع 5 نشست 66 شورای آموزش پزشکی و تخصصی