برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده دندانپزشکیSchool of Dentistry

فهرست اصلی

توانمندسازی اعضای هیات علمی

اعضاء : دکتر مریم پورکاظمی- دکتر مهدی دانشپوی
کارگروه کمیته توانمندسازی اساتید 1
کارگروه کمیته توانمندسازی اساتید 2
کارگروه ارزشیابی و ارزیابی
برنامه عملیاتی کارگروه کمیته توانمندسازی اساتید
توانمند سازی اساتید (راهنمای تهیه سوالات بصورت MCQ) 

 

 موضوع

اساتید  تاریخ 

 هماهنگی با رئیس مرکز EDC دانشگاه علوم پزشکی جهت برگزاری کارگاه پژوهش در آموزش

   

-  پیگیری تکمیل فرم ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان
- تهیه مطالب پوستر در حال تهیه

 

94/2/15