برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده دندانپزشکیSchool of Dentistry

فهرست اصلی

کارگروه ارزشیابی و ارزیابی

اعضاء : 
دکتر آیلا بهرامیان
دکتر مریم کوه سلطانی

کار
گروه ارزشیابی و ارزیابی
 
صورتجلسه ها
جلسه مورخ 98/1/25 جهت بررسی نمرات نهایی ارزشیابی و فید بک به دانشجویان و گروههای آموزشی برگزار شد