برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده دندانپزشکیdental College

فهرست اصلی

کارگروه ارزشیابی و ارزیابی

اعضاء : دکترحسین اسلامی - دکتر وحید فخرزاده - دکتر حسین اسلامی
کار
گروه ارزشیابی و ارزیابی
 

موضوع 

اساتید   تاریخ
-  پیگیری تعیین اسامی اساتید هر بخش (گروه) توسط خانم ایوبی
- تماس با مسئولین EDO هر بخش و تاکید به آنها جهت پیگیری