برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده دندانپزشکیdental College

فهرست اصلی

کارگاههای برگزار شده توسط دفتر EDO

 

 

 نام کارگاه

 تاریخ برگزاری

 کارگاه تحلیل امتحانات

93/5/26

 کارگاه روش تدریس

 93/9/11
93/9/18
93/9/25

تدوین طرح درس

93/10/6

آشنایی با سیستم مدیریت یادگیری 

 93/10/20

کارگاه استانداردسازی آزمونها 1

 95/06/24

کارگاه استاندارد سازی آزمونها 2

 95/06/25