برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده دندانپزشکیdental College

فهرست اصلی

کارگاههای برگزار شده توسط دفتر EDO

 

 

 نام کارگاه

 تاریخ برگزاری

 کارگاه تحلیل امتحانات

93/5/26

 کارگاه روش تدریس

 93/9/11
93/9/18
93/9/25

تدوین طرح درس

93/10/6

آشنایی با سیستم مدیریت یادگیری 

 93/10/20

کارگاه استانداردسازی آزمونها 1

 95/06/24

کارگاه استاندارد سازی آزمونها 2

 95/06/25

کارگاه روش تدریس با حضور مدیر  آموزش دانشگاه جناب آقای دکتر غفاری ، ریاست ، معاونین و اعضای هیات علمی دانشکده دندانپزشکی  برگزار شد.
 
98/2/7
ارائه طرح دانش پژوهی با عنوان "لاگ بوک پروتز ثابت" با حضور اعضای EDO صورت گرفت و نقد و بررسی لاگ بوک انجام شد. 98/2/17