برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده دندانپزشکیSchool of Dentistry

فهرست اصلی

کارگاههای برگزار شده توسط دفتر EDO

 

 

 نام کارگاه

 تاریخ برگزاری

 کارگاه تحلیل امتحانات

93/5/26

 کارگاه روش تدریس

 93/9/11
93/9/18
93/9/25

تدوین طرح درس

93/10/6

آشنایی با سیستم مدیریت یادگیری 

 93/10/20

کارگاه استانداردسازی آزمونها 1

 95/06/24

کارگاه استاندارد سازی آزمونها 2

 95/06/25

کارگاه دانش پژوهی آموزشی با همکاری دانشکده دندانپزشکی و مرکز مطالعات و توسعه علوم پزشکی دانشگاه و با حضور معاونت آموزشی دانشکده دندانپزشکی برگزار شد. 97/7/17 الی 97/7/18
کارگاه روش تدریس با حضور مدیر  آموزش دانشگاه جناب آقای دکتر غفاری ، ریاست ، معاونین و اعضای هیات علمی دانشکده دندانپزشکی  برگزار شد.
 
98/2/7
ارائه طرح دانش پژوهی با عنوان "لاگ بوک پروتز ثابت" با حضور اعضای EDO صورت گرفت و نقد و بررسی لاگ بوک انجام شد. 98/2/17
کارگاه آشنایی با آیین نامه های تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان در دوره های تخصصی برگزار شد. در این کارگاه گروه هدف تمامی دانشجویان دندانپزشکی بودند. 98/9/3
روش های طراحی آزمون 99/9/21
وبینار طراحی آزمون های استدلال بالینی 1 با تدریس سرکار خانم دکتر سعیده غفاری فر برگزار گردید 99/10/05
وبینار طراحی آزمون های استدلال بالینی 2 با تدریس سرکار خانم دکتر سعیده غفاری فر برگزار گردید 99/10/12
وبینار طراحی آزمون های استدلال بالینی 3 با تدریس سرکار خانم دکتر سعیده غفاری فر برگزار گردید 99/10/19
وبینار طراحی آزمون های استدلال بالینی 4 با تدریس سرکار خانم دکتر سعیده غفاری فر برگزار گردید 99/10/26