برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده دندانپزشکیdental College

فهرست اصلی

کارگروه آموزش مجازی

اعضاء : دکتر سعید فروغی -دکتر معصومه جوهری

راه‌کارهای کلی پیشنهادی به منظور اجرا برنامه‌های آموزش مجازی 
برنامه عملیاتی کارگروه آموزش مجازی
کارگروه آموزش مجازی
کارگروه برنامه عملیاتی کمیته آموزش مجازی
 

 موضوع

اساتید  تاریخ 

 با توجه به مصوبات جلسه 25/1/94 EDO دانشکده مقرر گردید آموزش مجازی واحدهای درسی تمامی گروهها در قالب واحد ، تحت استاندارد LMS دانشگاه و نظارت کمیته آموزش مجازی دانشکده راه اندازی گردد.

   

 آموزش نرم افزار i-spring  به اعضای EDO
ارائه فرم برگزاری دوره آموزش مجازی
ایجاد واحدهای درسی در LMS دانشگاه
تحویل Username , Password اساتید دارای واحد در LMS دانشگاه