برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده دندانپزشکیdental College

فهرست اصلی

کارگروه پژوهش در آموزش

اولویت های پژوهش در آموزش دانشکده دندان پزشکی تبریز در سال تحصلی 98-99

1-    تدوین و باز نگری کوریکولوم 
2-    نيازسنجي آموزشي جهت تطبيق برنامه هاي آموزشي در راستای آموزش پزشكي پاسخگو
3-    ارزشيابي  برنامه هاي آموزشي 
4-    اجرا و طراحی روش های تدریس نوین و ارزیابی آن ها در راستای ارتقای  كيفيت آموزش 
5-    بررسی اثربخشي و پیامد های استفاده از رسانه های کمک آموزشی نوین
6-    روش های نوین ارزیابی عملکرد بالینی
7-    چالش هاي اخلاقي در نظام آموزشي كشوراعضاء کمیته :
دکتر مریم کوه سلطانی
دکتر نگین قاسمی
دکتر حسین اسلامی


 


 

صورتجلسه ها

جلسه مورخ 98/2/10 جهت نقد و بررسی طرح های پیشنهادی تحقیق با حضور اعضای کمیته پژوهش در آموزش برگزار شد و نظرات کمیته به مجریان محترم انعکاس یافت.