برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده دندانپزشکیSchool of Dentistry

فهرست اصلی

کارگروه برنامه ریزی آموزشی

کارگروه برنامه ریزی آموزشی 

 آيين نامه ارزيابي فعاليت ھاي نوآوري (دانش پژوھي) در آموزش علوم پزشکي

 آيين نامه ارتقای اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی علوم پزشکی
 آيين نامه اجرایی ارتقاء اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی
فرم ثبت فعالیت های دانش پژوهی آموزشی(فرآیندها و نوآوری های آموزشی)
 فرم ساختار طرح درس روزانه

 

جلسه کمیته برنامه ریزی درسی با حضور ریاست دانشکده و معاون آمزشی و مسئول EDO دانشکده و اعضای کمیته با هدف بررسی برنامه درسی گروه ارتدنسی برگزار شد. 98/11/20
جلسه کمیته برنامه ریزی درسی با حضور ریاست دانشکده و مسئول EDO دانشکده و اعضای کمیته با/ هدف بررسی برنامه درسی گروه پروتزهای دندانی برگزار شد. 99/11/15
جلسه کمیته برنامه ریزی درسی با حضور ریاست دانشکده و مسئول EDO دانشکده و اعضای کمیته با هدف بررسی برنامه درسی گروه رادیولوژی دهان و سلامت دهان برگزار شد. 99/7/13
جلسه کمیته برنامه ریزی درسی با حضور ریاست دانشکده و مسئول EDO دانشکده و اعضای کمیته با هدف بررسی برنامه درسی گروه ترمیمی و اندودنتیکس برگزار شد. 99/7/22
جلسه کمیته برنامه ریزی درسی با حضور ریاست دانشکده و اعضای کمیته با هدف بررسی برنامه درسی گروه زیست مواد دندانی برگزار شد. 99/7/27
جلسه کمیته برنامه ریزی درسی با حضور ریاست دانشکده و مسئول EDO دانشکده و اعضای کمیته با هدف بررسی برنامه درسی گروه پریودنتیکس برگزار شد. 99/9/25
جلسه کمیته برنامه ریزی درسی با حضور ریاست دانشکده و مسئول EDO دانشکده و اعضای کمیته با هدف بررسی برنامه درسی گروه  پریو و بیماری های دهان و آسیب شناسی دهان و پروتزهای دندانی برگزار شد. 99/7/10