برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده دندانپزشکیdental College

فهرست اصلی

کمیته دانشجویی

اعضاء :
دکتر زهرا آقازاده
دکتر مریم کوه سلطانی

کارگروه کمیته مشورتی دانشجویی
 برنامه عملیاتی کارگروه کمیته مشورتی دانشجویی
آیین نامه کمیته مشورتی دانشجویی دانشکده دندانپزشکی تبریز
فرم دعوت رزیدنتها


 

صورتجلسه ها

جلسه کمیته دانشجویی روز یکشنبه مورخ 98/2/22 جهت تعیین اهداف کلی و جزئی کمیته با حضور اعضای هیات علمی کمیته برگزار شد.
جلسه مورخه 25/2/98 با حضور اعضای هیئت علمی و دانشجویان حاضر در کمیته جهت معرفی اعضا، توضیح در خصوص مزایای عضویت در کمیته و تبیین اهداف بلند مدت و کوتاه مدت کمیته تشکیل شد.