برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده دندانپزشکیSchool of Dentistry

فهرست اصلی

کمیته دانشجویی

چشم انداز و اهداف کمیته دانشجویی:

- ایجاد ارتباط مستمر و اطلاع رسانی به مدیران آموزشی و اساتید در مورد شرایط و کیفیت آموزش و نیازهای آموزشی دانشجویان
- اطلاع رسانی و هماهنگ سازی دانشجویان در مورد مسائل و مصوبات آموزشی و راهنمایی در جهت به حداکثر رساندن کیفیت آموزش
- ایجاد نگرش مسوؤلیت پذیری و تعهد در زمینه مشارکت فعال دانشجویان در ارزشیابی اساتید با هدف  ارتقای کیفیت آموزش
-اجرای برنامه مدون نیاز سنجی در بین تمامی ورودی های دانشکده جهت بررسی تقاضا و نیازهای دانشجویان در حیطه های آموزشی ,پژوهشی و فرهنگی
-اطلاع رسانی کلیه آیین نامه ها و مصوبات آموزشی مرتبط و راهنمایی دانشجویان
 

رسالت کمیته دانشجویی

- برقراری ارتباط صحیح بین دانشجویان و اعضای هیات علمی

- تشکیل جلسات برون گروهی با اعضای EDO رییس دانشکده و سایر ارگان ها جهت رفع نیاز ها و پیگیری اهداف تعیین شده

- تشکیل جلسات درون گروهی (دوبار در هر ترم تحصیلی )جهت بررسی اهداف کوتاه مدت آن ترم تحصیلی و نتایج حاصل
 

اعضای هیات علمی کمیته دانشجویی:
دکتر مریم کوه سلطانی
دکتر زهرا آقازاده


 

اعضای دانشجویی
ورودی 95 میلاد باصری
ورودی 94 امیررضا جامعی
ورودی 95 سجاد علیپور
ورودی 94 پویا ابراهیمی
   ورودی 93 سودا مشهدی
   ورودی 96 آیدا نصیری
ورودی 93 مهران رهبر
ورودی 94 سحر چوخاچی زاده
ورودی 93 سحر مولائی
 

 
 

کارگروه کمیته مشورتی دانشجویی
 برنامه عملیاتی کارگروه کمیته مشورتی دانشجویی
آیین نامه کمیته مشورتی دانشجویی دانشکده دندانپزشکی تبریز
فرم دعوت رزیدنتها
 

صورتجلسه ها

جلسه کمیته دانشجویی روز یکشنبه مورخ 98/2/22 جهت تعیین اهداف کلی و جزئی کمیته با حضور اعضای هیات علمی کمیته برگزار شد.
جلسه مورخه 25/8/98 با حضور اعضای هیئت علمی و دانشجویان حاضر در کمیته جهت معرفی اعضا، توضیح در خصوص مزایای عضویت در کمیته و تبیین اهداف بلند مدت و کوتاه مدت کمیته تشکیل شد.
 
جلسه کمیته دانشجویی روز یکشنبه مورخ 98/09/25 با حضور اعضای هیات علمی و دانشجویی کمیته برگزار شد. که در طی این جلسه نتایج مربوط به نیازسنجی انجام گرفته توسط اعضاء مورد بررسی قرار گرفت.