برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده دندانپزشکیdental College

فهرست اصلی

برنامه دروس نظری - عملی و برنامه امتحانات دانشکده دندانپزشکی در نیمسال اول سال تحصیلی 99-98

برنامه امتحانی دروس نظری نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 دانشجویان مقطع علوم پایه رشته دندانپزشکی

برنامه امتحانی دانشجویان دندانپزشکی نیمسال اول   99-98 دوره کلینیک (سراسری و ارس)

برنامه دروس عملی دوره کلینیک دانشجویان ارس در نیمسال اول سالتحصیلی 99-98

برنامه دروس نظری دوره کلینیک دانشجویان دندانپزشکی ارس

برنامه امتحانی دروس نظری نیمسال اول سالتحصیلی99-98 دانشجویان مقطع علوم پایه رشته دندانپزشکی

برنامه هفتگی دروس نظری و عملی دانشجویان ترم  اول رشته دکتری دندانپزشکی در نیمسال اول سال تحصیلی  99-98 

برنامه هفتگی دروس نظری و عملی دانشجویان ترم سوم رشته دکتری دندانپزشکی در نیمسال اول سال تحصیلی99-98

برنامه دروس نظری دانشجویان دوره کلینیک در نیمسال اول سالتحصیلی 99-98

برنامه دروس عملي دوره كلينيك نيمسال دوم  سال تحصيلي (98-97)

برنامه دروس عملی دوره کلینیک دانشجویان ارس در نیمسال دوم سالتحصیلی 98-97

برنامه دروس نظری دوره کلینیک دانشجویان دندانپزشکی ارس

برنامه امتحانی دروس نظری نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97 دانشجویان رشته دکترای دندانپزشکی

برنامه دروس نظری دانشجویان دوره کلینیک در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97

برنامه هفتگی دروس نظری و عملی دانشجویان ترم اول در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97

برنامه هفتگی دروس نظری و عملی دانشجویان ترم سوم در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97

برنامه دروس عملی دوره کلینیک دانشجویان ارس در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97

برنامه دروس نظری دوره کلینیک دانشجویان دندانپزشکی ارس در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97

منابع امتحان جامع علوم پایه دندانپزشکی از شهریور 97

منابع امتحان جامع علوم پایه دندانپزشکی از شهریور 97 و به بعد