برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده دندانپزشکیSchool of Dentistry

فهرست اصلی

برنامه دروس نظری - عملی و برنامه امتحانات دانشکده دندانپزشکی در نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399

برنامه امتحانی دروس نظری نیمسال دوم سالتحصیلی 1400-1399 دانشجویان دندانپزشکی مقطع علوم پایه (992)


برنامه امتحانی دروس نظری نیمسال دوم سالتحصیلی 1400-1399 دانشجویان دندانپزشکی مقطع علوم پایه (992)


برنامه کلاس های عملی درس آناتومی ومورفولوژی دندان دانشجویان ترم  سوم رشته دکتری دندانپزشکی ورودی 98 (18/11/99  لغایت 20/12/99 )


تقویم آموزشی دانشکده دندانپزشکی نیمسال دوم سالتحصیلی1400-1399


برنامه امتحانی دروس نظری نیمسال اول سالتحصیلی 1400-1399 دانشجویان رشته دکتری دندانپزشکی ورودی 99


برنامه امتحانی نظری دانشجویان دندانپزشکی ورودی 97 در نیمسال اول سالتحصیلی 1400-1399


برنامه امتحانی دانشجویان دندانپزشکی نیمسال اول  1400-1399دوره کلینیک (سراسری و ارس)


برنامه دروس عملی دوره کلینیک ( نیمسال اول سالتحصیلی 1400-1399)


برنامه هفتگي دروس نظري و عملي ترم اول رشته دکتری دندانپزشکی در نیمسال اول سالتحصیلی 1400-1399


برنامه هفتگي دروس نظري و عملي ترم سوم رشته دکتری دندانپزشکی در نیمسال اول سالتحصیلی 1400-1399


برنامه امتحانی دروس نظری نیمسال اول سالتحصیلی 1400-1399 دانشجویان رشته دکتری دندانپزشکی ورودی 98


منابع امتحان جامع علوم پایه دندانپزشکی از شهریور 97


منابع امتحان جامع علوم پایه دندانپزشکی از شهریور 97 و به بعد


برنامه امتحانی دروس نظری نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 دانشجویان رشته دکترای دندانپزشکی


برنامه دروس عملی دوره کلینیک (نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97)


برنامه دروس نظری دانشجویان دوره کلینیک در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97


برنامه دروس نظری دانشجویان دوره کلینیک در نیمسال اول سال تحصیلی 97-96


برنامه امتحانی نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 دانشجویان کارشناسی ساخت پروتزهای دندانی


برنامه امتحانی دروس نظری نیمسال اول سالتحصیلی 97-96 دانشجویان رشته دکترای دندانپزشکی