برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده دندانپزشکیdental College

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با دکتر نگاهداری

صورتجلسه شورای آموزشی مورخه 98/10/16

مطالب/ صورتجلسه شورای آموزشی مورخه 98/10/16

                           
      صورتجلسه شورای آموزشی مورخه 98/10/16 ...
دوشنبه 23 دي 1398
جلسه شورای آموزشی مورخه 98/7/20

مطالب/ جلسه شورای آموزشی مورخه 98/7/20

                           
      جلسه شورای آموزشی مورخه 98/7/20 ...
دوشنبه 6 آبان 1398
 جلسه شورای آموزشی مورخه 98/3/22

مطالب/ جلسه شورای آموزشی مورخه 98/3/22

                           
       جلسه شورای آموزشی مورخه 98/3/22 ...
سه شنبه 28 خرداد 1398
 جلسه شورای آموزشی روز چهارشنبه مورخه 97/10/12

مطالب/ جلسه شورای آموزشی روز چهارشنبه مورخه 97/10/12

                           
       جلسه شورای آموزشی روز چهارشنبه مورخه 97/10/12 ...
چهارشنبه 12 دي 1397
کارگاه برگزار شده در مورخه97/8/21

مطالب/ کارگاه برگزار شده در مورخه97/8/21

                           
      کارگاه برگزار شده در مورخه97/8/21 ...
دوشنبه 19 آذر 1397
 جلسه شورای آموزشی روز چهارشنبه مورخه 97/6/14

مطالب/ جلسه شورای آموزشی روز چهارشنبه مورخه 97/6/14

                           
       جلسه شورای آموزشی روز چهارشنبه مورخه 97/6/14 ...
شنبه 31 شهريور 1397
اولین جلسه بحث "کیس محور"

مطالب/ اولین جلسه بحث "کیس محور"

                           
      اولین جلسه بحث "کیس محور" ...
چهارشنبه 19 ارديبهشت 1397
اولین جلسه بحث "کیس محور"

مطالب/ اولین جلسه بحث "کیس محور"

                           
      اولین جلسه بحث "کیس محور" ...
چهارشنبه 19 ارديبهشت 1397
جلسه شورای آموزشی روز چهارشنبه مورخه 96/11/23

مطالب/ جلسه شورای آموزشی روز چهارشنبه مورخه 96/11/23

                           
      جلسه شورای آموزشی روز چهارشنبه مورخه 96/11/23 جلسه شورای آموزشی
سه شنبه 24 بهمن 1396
جلسه شورای آموزشی روز چهارشنبه مورخه 96/10/20 ...

مطالب/ جلسه شورای آموزشی روز چهارشنبه مورخه 96/10/20 ...

                           
      جلسه شورای آموزشی روز چهارشنبه مورخه 96/10/20 ... اخبار آموزش
پنجشنبه 21 دي 1396