پنجشنبه 25 مرداد 1397 _ 04 ذو الحجة 1439 _ 16 اوت 2018
جستجو :
 
 
 

 

شورای پژوهشی دانشکده

اهم فعالیت‌های شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی عبارتند از تحويل طرحهاي تحقيقاتي كه با اصول و ضوابط معاونت پژوهشي دانشگاه تدوين شده است، تشكيل شوراي پژوهشي و آماده سازي طرحها جهت ارائه در شوراي مذكور، اعلام نظر شورا به صورت كتبي به مجريان، پيگيريها جهت انجام اصلاحات مورد نظر شورا، بررسي و كارشناسي اصلاحات انجام شده و آماده سازي طرحها جهت ارائه مجدد در شورا (در صورت لزوم)، زمانبندي تشكيل شوراها جهت ارائه طرحها و هماهنگيهاي لازم جهت آماده سازي طرحهاي مصوب شوراي دانشكده براي جلسات اولويتبندي، ارسال طرحهاي مصوب به معاونت پژوهشي، انجام مكاتبات لازم، تحويل گزارش نهايي مجريان و صدور گواهي پايان طرح براي معاونت پژوهشي دانشگاه.

 

 


دکتر عدیله شیرمحمدی (رئیس دانشکده )
 

 


دکتر محمد سمیعی (معاون تحقیقات و فناوری دانشکده)
 


دکتر رامین نگاهداری (معاون آموزشی و دانشجویی دانشکده)
 

 


دکتر علی حسین مسگرزاده
 

 


دکتر آیدین سهرابی
 

 


دکتر سودابه کیمیایی
 


دکتر علی حافظ قرآن
 


دکتر معصومه فرامرزی
 


دکتر زهرا جمالی
 

 


دکتر نگین قاسمی
 

 


دکتر مریم کوه سلطانی
 


آقای دکتر حمید تقی لو
 

 


دکتر آرزو قریشی زاده
 

 


دکتر محمد علی قویمی
 

دکتر آیلا بهرامیان
 

 

سوسن گنجعلی زاده ، کارشناس