برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده دندانپزشکیdental College

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با دانشیار

دستیاران فارغ التحصیل گروه ارتودنتیکس

صفحات/ دستیاران فارغ التحصیل گروه ارتودنتیکس

                           
      دستیاران فارغ التحصیل گروه ارتودنتیکس
چهارشنبه 29 ارديبهشت 1395
رئیس مرکز مهارتهای بالینی بخش ارتودنسی

صفحات/ رئیس مرکز مهارتهای بالینی بخش ارتودنسی

                           
      رئیس مرکز مهارتهای بالینی بخش ارتودنسی
شنبه 21 اسفند 1389
دكتر مهدی عابد کهنموئی

صفحات/ دكتر مهدی عابد کهنموئی

                           
      دكتر مهدی عابد کهنموئی دكتر مهدی عابد کهنموئی
شنبه 21 اسفند 1389
دكتر الميرا جعفري نويمي پور

صفحات/ دكتر الميرا جعفري نويمي پور

                           
      دكتر الميرا جعفري نويمي پور
شنبه 21 اسفند 1389
دانشكده دندانپزشكى

صفحات/ دانشكده دندانپزشكى

                           
      دانشكده دندانپزشكى دکتر فریدون پرنیا
شنبه 21 اسفند 1389
دانشكده دندانپزشكى

صفحات/ دانشكده دندانپزشكى

                           
      دانشكده دندانپزشكى
شنبه 21 اسفند 1389
دكتر فریبا صالح صابر

صفحات/ دكتر فریبا صالح صابر

                           
      دكتر فریبا صالح صابر
شنبه 21 اسفند 1389
دانشكده دندانپزشكى

صفحات/ دانشكده دندانپزشكى

                           
      دانشكده دندانپزشكى دکتر بهنام میرزاکوچکی
پنجشنبه 19 اسفند 1389
دكتر محمد حسین آهنگر آتشی

صفحات/ دكتر محمد حسین آهنگر آتشی

                           
      دكتر محمد حسین آهنگر آتشی دكتر محمد حسین آهنگر آتشی
پنجشنبه 19 اسفند 1389