برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده دندانپزشکیdental College

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با بیمارستان دندانپزشکی

اخذ موافقت اصولی بیمارستان دانشکده دندانپزشکی تبریز بعنوان اولین بیمارستان تخصصی دندانپزشکی کشور

مطالب/ اخذ موافقت اصولی بیمارستان دانشکده دندانپزشکی تبریز بعنوان اولین بیمارستان تخصصی دندانپزشکی کشور

                           
      اخذ موافقت اصولی بیمارستان دانشکده دندانپزشکی تبریز بعنوان اولین بیمارستان تخصصی دندانپزشکی کشور ...
يکشنبه 3 آذر 1398
گروه فیزیک پزشکی

صفحات/ گروه فیزیک پزشکی

                           
      گروه فیزیک پزشکی
دوشنبه 3 آذر 1393
کادر بیمارستان

صفحات/ کادر بیمارستان

                           
      کادر بیمارستان
شنبه 24 خرداد 1393