برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده دندانپزشکیdental College

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با فعالیتهای مرکز مهارتهای بالینی

برنامه های آموزشی مرکز مهارتهای ارتودنسی

صفحات/ برنامه های آموزشی مرکز مهارتهای ارتودنسی

                           
      برنامه های آموزشی مرکز مهارتهای ارتودنسی
شنبه 11 آبان 1398
مقدمه

صفحات/ مقدمه

                           
      مقدمه
شنبه 6 مهر 1398
تجهیزات آزمایشگاهی مرکز مهارتهای بالینی بخش اندونتیکس

صفحات/ تجهیزات آزمایشگاهی مرکز مهارتهای بالینی بخش اندونتیکس

                           
      تجهیزات آزمایشگاهی مرکز مهارتهای بالینی بخش اندونتیکس
چهارشنبه 3 مهر 1398
برنامه آموزشی مرکز مهارتهای بالینی بخش اندودنتیکس

صفحات/ برنامه آموزشی مرکز مهارتهای بالینی بخش اندودنتیکس

                           
      برنامه آموزشی مرکز مهارتهای بالینی بخش اندودنتیکس
چهارشنبه 3 مهر 1398
کارکنان مرکز مهارتهای بالینی بخش ارتودنسی

صفحات/ کارکنان مرکز مهارتهای بالینی بخش ارتودنسی

                           
      کارکنان مرکز مهارتهای بالینی بخش ارتودنسی
شنبه 21 اسفند 1389