برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده دندانپزشکیdental College

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با اهداف آموزشی

اهداف آموزشی گروه دندانپزشکی کودکان

صفحات/ اهداف آموزشی گروه دندانپزشکی کودکان

                           
      اهداف آموزشی گروه دندانپزشکی کودکان اهداف آموزشی گروه دندانپزشکی کودکان

يکشنبه 22 اسفند 1389
اهداف آموزشی گروه پریودنتیکس

صفحات/ اهداف آموزشی گروه پریودنتیکس

                           
      اهداف آموزشی گروه پریودنتیکس
شنبه 21 اسفند 1389
اهداف آموزشی گروه آسیب‌شناسی دهان و فک و صورت

صفحات/ اهداف آموزشی گروه آسیب‌شناسی دهان و فک و صورت

                           
      اهداف آموزشی گروه آسیب‌شناسی دهان و فک و صورت اهداف آموزشی گروه آسیب‌شناسی دهان و فک و صورت

چهارشنبه 18 اسفند 1389