برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده دندانپزشکیSchool of Dentistry

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با سامانه پژوهشی

اطلاعیه سامانه جدید پژوهشی

مطالب/ اطلاعیه سامانه جدید پژوهشی

                           
      اطلاعیه سامانه جدید پژوهشی اطلاعیه سامانه جدید پژوهشی
با توجه به راه اندازی سامانه جدید پژوهشی و جایگزینی با سیستم قبلی (Ravand ) ، آدرس این سامانه از (http://ravand.tbzmed.ac.ir ) به آدرس جدید (http://pazhoohan.tbzmed.ac.ir ) انتقال یافت

دوشنبه 21 دي 1394