برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده دندانپزشکیdental College

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با دکتر شیما قاسمی

برگزاری جلسه در خصوص تعیین مسئولیت‌ها و ثبت نام منتی ها

مطالب/ برگزاری جلسه در خصوص تعیین مسئولیت‌ها و ثبت نام منتی ها

                           
      برگزاری جلسه در خصوص تعیین مسئولیت‌ها و ثبت نام منتی ها ...
يکشنبه 8 مهر 1397
منتورها

صفحات/ منتورها

                           
      منتورها
سه شنبه 3 مهر 1397
مسئول مرکز منتورینگ دانشکده

صفحات/ مسئول مرکز منتورینگ دانشکده

                           
      مسئول مرکز منتورینگ دانشکده
سه شنبه 3 مهر 1397
کمیته ارزشیابی اساتید

صفحات/ کمیته ارزشیابی اساتید

                           
      کمیته ارزشیابی اساتید
سه شنبه 3 مهر 1397
مدیر دانشجویی مرکز منتورینگ

صفحات/ مدیر دانشجویی مرکز منتورینگ

                           
      مدیر دانشجویی مرکز منتورینگ
سه شنبه 3 مهر 1397