برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده دندانپزشکیSchool of Dentistry

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با دفاعیه پایاننامه

جلسه دفاع مجازی دانشجو زهرا محمدی

مطالب/ جلسه دفاع مجازی دانشجو زهرا محمدی

                           
      جلسه دفاع مجازی دانشجو زهرا محمدی ...
شنبه 25 بهمن 1399
جلسه دفاع مجازی دانشجو مهدی یوسفی

مطالب/ جلسه دفاع مجازی دانشجو مهدی یوسفی

                           
      جلسه دفاع مجازی دانشجو مهدی یوسفی ...
سه شنبه 21 بهمن 1399
جلسه دفاع از پایاننامه دستیار تخصصی گروه رادیولوژی خانم دکتر شیرین قاسمی

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه دستیار تخصصی گروه رادیولوژی خانم دکتر شیرین قاسمی

                           
      جلسه دفاع از پایاننامه دستیار تخصصی گروه رادیولوژی خانم دکتر شیرین قاسمی ...
دوشنبه 27 مرداد 1399
جلسه دفاع مجازی دانشجو  کمال علیزاده

مطالب/ جلسه دفاع مجازی دانشجو کمال علیزاده

                           
      جلسه دفاع مجازی دانشجو  کمال علیزاده ...
شنبه 27 ارديبهشت 1399
جلسه شماره 200 شورای بررسی و تصویب پایاننامه های دانشکده دندانپزشکی تبریز

مطالب/ جلسه شماره 200 شورای بررسی و تصویب پایاننامه های دانشکده دندانپزشکی تبریز

                           
      جلسه شماره 200 شورای بررسی و تصویب پایاننامه های دانشکده دندانپزشکی تبریز ...
دوشنبه 20 آبان 1398
جلسه دفاع از پایاننامه خانم دکتر آزاده مدنی پور دستیار تخصصی گروه پریودانتیکس

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه خانم دکتر آزاده مدنی پور دستیار تخصصی گروه پریودانتیکس

                           
      جلسه دفاع از پایاننامه خانم دکتر آزاده مدنی پور دستیار تخصصی گروه پریودانتیکس ...
چهارشنبه 2 مرداد 1398
جلسه دفاع از پایاننامه آقای دکتر  دارا غزنوی دستیار تخصصی گروه پریودانتیکس

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه آقای دکتر دارا غزنوی دستیار تخصصی گروه پریودانتیکس

                           
      جلسه دفاع از پایاننامه آقای دکتر  دارا غزنوی دستیار تخصصی گروه پریودانتیکس ...
پنجشنبه 27 تير 1398