برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده دندانپزشکیdental College

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با دفاعیه پایاننامه

جلسه دفاع از پایاننامه دستیار تخصصی گروه اندودانتیکس خانم دکتر سپیده کوزه گری

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه دستیار تخصصی گروه اندودانتیکس خانم دکتر سپیده کوزه گری

                           
      جلسه دفاع از پایاننامه دستیار تخصصی گروه اندودانتیکس خانم دکتر سپیده کوزه گری ...
پنجشنبه 20 تير 1398
جلسه دفاع از پایاننامه آقای دکتر عباس گشاده رو دستیار تخصصی گروه پریودانتیکس

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه آقای دکتر عباس گشاده رو دستیار تخصصی گروه پریودانتیکس

                           
      جلسه دفاع از پایاننامه آقای دکتر عباس گشاده رو دستیار تخصصی گروه پریودانتیکس ...
شنبه 15 تير 1398
جلسه دفاع از پایاننامه دستیار تخصصی گروه اندودانتیکس خانم دکتر پریا داودی

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه دستیار تخصصی گروه اندودانتیکس خانم دکتر پریا داودی

                           
      جلسه دفاع از پایاننامه دستیار تخصصی گروه اندودانتیکس خانم دکتر پریا داودی ...
يکشنبه 17 تير 1397
جلسه دفاع از پایاننامه دستیار تخصصی گروه پروتزهای دندانی آقای دکتر علی تراب

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه دستیار تخصصی گروه پروتزهای دندانی آقای دکتر علی تراب

                           
      جلسه دفاع از پایاننامه دستیار تخصصی گروه پروتزهای دندانی آقای دکتر علی تراب ...
شنبه 9 تير 1397
جلسه دفاع از پایاننامه دستیار تخصصی گروه ترمیمی و زیبایی آقای دکترسید رضا خسروانی

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه دستیار تخصصی گروه ترمیمی و زیبایی آقای دکترسید رضا خسروانی

                           
      جلسه دفاع از پایاننامه دستیار تخصصی گروه ترمیمی و زیبایی آقای دکترسید رضا خسروانی ...
چهارشنبه 30 خرداد 1397
جلسه دفاع از پایاننامه دستیار تخصصی گروه جراحی دهان ، فک و صورت خانم دکتر آتنا افضلی مهر

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه دستیار تخصصی گروه جراحی دهان ، فک و صورت خانم دکتر آتنا افضلی مهر

                           
      جلسه دفاع از پایاننامه دستیار تخصصی گروه جراحی دهان ، فک و صورت خانم دکتر آتنا افضلی مهر ...
سه شنبه 29 خرداد 1397
جلسه دفاع از پایاننامه دستیار تخصصی گروه ارتودنتیکس خانم دکترسمیه فرشید نیا

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه دستیار تخصصی گروه ارتودنتیکس خانم دکترسمیه فرشید نیا

                           
      جلسه دفاع از پایاننامه دستیار تخصصی گروه ارتودنتیکس خانم دکترسمیه فرشید نیا ...
سه شنبه 29 خرداد 1397
جلسه دفاع از پایاننامه خانم دکتر مائده وکیلی ساعتلو دستیار تخصصی گروه پاتولوژی دهان ، فک و صورت

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه خانم دکتر مائده وکیلی ساعتلو دستیار تخصصی گروه پاتولوژی دهان ، فک و صورت

                           
      جلسه دفاع از پایاننامه خانم دکتر مائده وکیلی ساعتلو دستیار تخصصی گروه پاتولوژی دهان ، فک و صورت ...
دوشنبه 28 خرداد 1397
جلسه دفاع از پایاننامه دستیار تخصصی گروه پریودانتیکس آقای دکتر هادی کوکبی

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه دستیار تخصصی گروه پریودانتیکس آقای دکتر هادی کوکبی

                           
      جلسه دفاع از پایاننامه دستیار تخصصی گروه پریودانتیکس آقای دکتر هادی کوکبی ...
يکشنبه 27 خرداد 1397
جلسه دفاع از پایاننامه خانم دکتر مارال اقوامی دستیار تخصصی گروه دندانپزشکی کودکان

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه خانم دکتر مارال اقوامی دستیار تخصصی گروه دندانپزشکی کودکان

                           
      جلسه دفاع از پایاننامه خانم دکتر مارال اقوامی دستیار تخصصی گروه دندانپزشکی کودکان ...
چهارشنبه 26 ارديبهشت 1397