برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده دندانپزشکیdental College

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با پایاننامه

جلسه دفاع از پایاننامه دستیار تخصصی گروه ترمیمی و زیبایی آقای دکترسید رضا خسروانی

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه دستیار تخصصی گروه ترمیمی و زیبایی آقای دکترسید رضا خسروانی

                           
      جلسه دفاع از پایاننامه دستیار تخصصی گروه ترمیمی و زیبایی آقای دکترسید رضا خسروانی ...
چهارشنبه 30 خرداد 1397
جلسه دفاع از پایاننامه دستیار تخصصی گروه جراحی دهان ، فک و صورت خانم دکتر آتنا افضلی مهر

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه دستیار تخصصی گروه جراحی دهان ، فک و صورت خانم دکتر آتنا افضلی مهر

                           
      جلسه دفاع از پایاننامه دستیار تخصصی گروه جراحی دهان ، فک و صورت خانم دکتر آتنا افضلی مهر ...
سه شنبه 29 خرداد 1397
جلسه دفاع از پایاننامه دستیار تخصصی گروه ارتودنتیکس خانم دکترسمیه فرشید نیا

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه دستیار تخصصی گروه ارتودنتیکس خانم دکترسمیه فرشید نیا

                           
      جلسه دفاع از پایاننامه دستیار تخصصی گروه ارتودنتیکس خانم دکترسمیه فرشید نیا ...
سه شنبه 29 خرداد 1397
جلسه دفاع از پایاننامه آقای دکتر سهراب امینی دستیار تخصصی گروه پریودانتیکس

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه آقای دکتر سهراب امینی دستیار تخصصی گروه پریودانتیکس

                           
      جلسه دفاع از پایاننامه آقای دکتر سهراب امینی دستیار تخصصی گروه پریودانتیکس ...
دوشنبه 28 خرداد 1397
جلسه دفاع از پایاننامه دستیار تخصصی گروه پریودانتیکس آقای دکتر هادی کوکبی

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه دستیار تخصصی گروه پریودانتیکس آقای دکتر هادی کوکبی

                           
      جلسه دفاع از پایاننامه دستیار تخصصی گروه پریودانتیکس آقای دکتر هادی کوکبی ...
يکشنبه 27 خرداد 1397
جلسه دفاع از پایاننامه خانم دکتر مهرنوش محمدی دستیار تخصصی گروه اندودانتیکس

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه خانم دکتر مهرنوش محمدی دستیار تخصصی گروه اندودانتیکس

                           
      جلسه دفاع از پایاننامه خانم دکتر مهرنوش محمدی دستیار تخصصی گروه اندودانتیکس ...
شنبه 12 خرداد 1397
جلسه دفاع از پایاننامه خانم دکتر صونا مولایی  دستیار تخصصی گروه رادیولوژی دهان ، فک و صورت

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه خانم دکتر صونا مولایی دستیار تخصصی گروه رادیولوژی دهان ، فک و صورت

                           
      جلسه دفاع از پایاننامه خانم دکتر صونا مولایی  دستیار تخصصی گروه رادیولوژی دهان ، فک و صورت ...
چهارشنبه 26 ارديبهشت 1397