برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده دندانپزشکیdental College

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با پایانامه

جلسه شماره 205 شورای بررسی و تصویب پایاننامه های دانشکده دندانپزشکی تبریز

مطالب/ جلسه شماره 205 شورای بررسی و تصویب پایاننامه های دانشکده دندانپزشکی تبریز

                           
      جلسه شماره 205 شورای بررسی و تصویب پایاننامه های دانشکده دندانپزشکی تبریز ...
يکشنبه 24 آذر 1398
جلسه شماره 204 شورای بررسی و تصویب پایاننامه های دانشکده دندانپزشکی تبریز

مطالب/ جلسه شماره 204 شورای بررسی و تصویب پایاننامه های دانشکده دندانپزشکی تبریز

                           
      جلسه شماره 204 شورای بررسی و تصویب پایاننامه های دانشکده دندانپزشکی تبریز ...
دوشنبه 18 آذر 1398
جلسه شماره 203 شورای بررسی و تصویب پایاننامه های دانشکده دندانپزشکی تبریز

مطالب/ جلسه شماره 203 شورای بررسی و تصویب پایاننامه های دانشکده دندانپزشکی تبریز

                           
      جلسه شماره 203 شورای بررسی و تصویب پایاننامه های دانشکده دندانپزشکی تبریز ...
يکشنبه 10 آذر 1398
جلسه شماره 202 شورای بررسی و تصویب پایاننامه های دانشکده دندانپزشکی تبریز

مطالب/ جلسه شماره 202 شورای بررسی و تصویب پایاننامه های دانشکده دندانپزشکی تبریز

                           
      جلسه شماره 202 شورای بررسی و تصویب پایاننامه های دانشکده دندانپزشکی تبریز ...
جمعه 1 آذر 1398
جلسه شماره 201 شورای بررسی و تصویب پایاننامه های دانشکده دندانپزشکی تبریز

مطالب/ جلسه شماره 201 شورای بررسی و تصویب پایاننامه های دانشکده دندانپزشکی تبریز

                           
      جلسه شماره 201 شورای بررسی و تصویب پایاننامه های دانشکده دندانپزشکی تبریز ...
يکشنبه 26 آبان 1398
جلسه شماره 199 شورای بررسی و تصویب پایاننامه های دانشکده دندانپزشکی تبریز

مطالب/ جلسه شماره 199 شورای بررسی و تصویب پایاننامه های دانشکده دندانپزشکی تبریز

                           
      جلسه شماره 199 شورای بررسی و تصویب پایاننامه های دانشکده دندانپزشکی تبریز ...
يکشنبه 12 آبان 1398
جلسه شماره 198 شورای بررسی و تصویب پایاننامه های دانشکده دندانپزشکی تبریز

مطالب/ جلسه شماره 198 شورای بررسی و تصویب پایاننامه های دانشکده دندانپزشکی تبریز

                           
      جلسه شماره 198 شورای بررسی و تصویب پایاننامه های دانشکده دندانپزشکی تبریز ...
چهارشنبه 1 آبان 1398
جلسه شماره 196 شورای بررسی و تصویب پایاننامه های دانشکده دندانپزشکی تبریز

مطالب/ جلسه شماره 196 شورای بررسی و تصویب پایاننامه های دانشکده دندانپزشکی تبریز

                           
      جلسه شماره 196 شورای بررسی و تصویب پایاننامه های دانشکده دندانپزشکی تبریز ...
دوشنبه 15 مهر 1398
جلسه دفاع از پایاننامه دستیار تخصصی گروه رادیولوژی دهان ، فک و صورت سرکار خانم دکتر شیوا غیبی

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه دستیار تخصصی گروه رادیولوژی دهان ، فک و صورت سرکار خانم دکتر شیوا غیبی

                           
      جلسه دفاع از پایاننامه دستیار تخصصی گروه رادیولوژی دهان ، فک و صورت سرکار خانم دکتر شیوا غیبی ...
دوشنبه 31 تير 1398
جلسه دفاع از پایاننامه خانم دکتر مائده وکیلی ساعتلو دستیار تخصصی گروه پاتولوژی دهان ، فک و صورت

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه خانم دکتر مائده وکیلی ساعتلو دستیار تخصصی گروه پاتولوژی دهان ، فک و صورت

                           
      جلسه دفاع از پایاننامه خانم دکتر مائده وکیلی ساعتلو دستیار تخصصی گروه پاتولوژی دهان ، فک و صورت ...
دوشنبه 28 خرداد 1397