برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده دندانپزشکیdental College

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با علوم پزشكي تبريز

نمونه پمفلت های آموزشی

صفحات/ نمونه پمفلت های آموزشی

                           
      نمونه پمفلت های آموزشی
چهارشنبه 5 خرداد 1395
برنامه هفتگی اساتید گروه ارتودنتیکس

صفحات/ برنامه هفتگی اساتید گروه ارتودنتیکس

                           
      برنامه هفتگی اساتید گروه ارتودنتیکس
چهارشنبه 5 خرداد 1395
دروس نظری و عملی ارائه شده گروه ارتودنسی

صفحات/ دروس نظری و عملی ارائه شده گروه ارتودنسی

                           
      دروس نظری و عملی ارائه شده گروه ارتودنسی
چهارشنبه 5 خرداد 1395
برنامه هفتگی اساتید و چک لیست Dops گروه آموزشی سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی

صفحات/ برنامه هفتگی اساتید و چک لیست Dops گروه آموزشی سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی

                           
      برنامه هفتگی اساتید و چک لیست Dops گروه آموزشی سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی

يکشنبه 22 اسفند 1389
حداقل های آموزشی گروه پریودنتیکس

صفحات/ حداقل های آموزشی گروه پریودنتیکس

                           
      حداقل های آموزشی گروه پریودنتیکس حداقل های آموزشی گروه پریودنتیکس

شنبه 21 اسفند 1389
کارشناسان بخش ارتودنسی

صفحات/ کارشناسان بخش ارتودنسی

                           
      کارشناسان بخش ارتودنسی
پنجشنبه 19 اسفند 1389
گروه بيماريهاي دهان و فک و صورت

صفحات/ گروه بيماريهاي دهان و فک و صورت

                           
      گروه بيماريهاي دهان و فک و صورت
چهارشنبه 18 اسفند 1389
گروه پروتزهای دندانی

صفحات/ گروه پروتزهای دندانی

                           
      گروه پروتزهای دندانی گروه پروتزهای دندانی

چهارشنبه 18 اسفند 1389
گروه دندانپزشکی کودکان

صفحات/ گروه دندانپزشکی کودکان

                           
      گروه دندانپزشکی کودکان گروه دندانپزشکی کودکان

چهارشنبه 18 اسفند 1389