برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده دندانپزشکیdental College

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با معاونت تخصصی

کمیته منتخب ارزیابی کیفیت اجرای کوریکولوم

صفحات/ کمیته منتخب ارزیابی کیفیت اجرای کوریکولوم

                           
      کمیته منتخب ارزیابی کیفیت اجرای کوریکولوم
سه شنبه 10 دي 1398
رشته های تخصصی

صفحات/ رشته های تخصصی

                           
      رشته های تخصصی
سه شنبه 10 دي 1398
گزارش عملکرد سالانه

صفحات/ گزارش عملکرد سالانه

                           
      گزارش عملکرد سالانه
سه شنبه 10 دي 1398
جلسه دفاع از پایاننامه دستیار تخصصی گروه پروتزهای دندانی آقای دکتر علیرضا حیاتی

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه دستیار تخصصی گروه پروتزهای دندانی آقای دکتر علیرضا حیاتی

                           
      جلسه دفاع از پایاننامه دستیار تخصصی گروه پروتزهای دندانی آقای دکتر علیرضا حیاتی ...
يکشنبه 19 خرداد 1398