برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده دندانپزشکیdental College

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با پروتزهای دندانی

 جلسه دفاع از پایاننامه دستیار تخصصی گروه پروتزهای دندانی آقای دکتر امیر مهرابی

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه دستیار تخصصی گروه پروتزهای دندانی آقای دکتر امیر مهرابی

                           
       جلسه دفاع از پایاننامه دستیار تخصصی گروه پروتزهای دندانی آقای دکتر امیر مهرابی ...
سه شنبه 8 مرداد 1398
جلسه دفاع از پایاننامه دستیار تخصصی گروه پروتزهای دندانی خانم دکتر آیشین اکبرزاده

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه دستیار تخصصی گروه پروتزهای دندانی خانم دکتر آیشین اکبرزاده

                           
      جلسه دفاع از پایاننامه دستیار تخصصی گروه پروتزهای دندانی خانم دکتر آیشین اکبرزاده ...
پنجشنبه 27 تير 1398
جلسه دفاع از پایاننامه دستیار تخصصی گروه پروتزهای دندانی آقای دکتر یاسر همتی

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه دستیار تخصصی گروه پروتزهای دندانی آقای دکتر یاسر همتی

                           
      جلسه دفاع از پایاننامه دستیار تخصصی گروه پروتزهای دندانی آقای دکتر یاسر همتی ...
پنجشنبه 27 تير 1398
جلسه دفاع از پایاننامه دستیار تخصصی گروه پروتزهای دندانی خانم دکتر نویده مهان فر

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه دستیار تخصصی گروه پروتزهای دندانی خانم دکتر نویده مهان فر

                           
      جلسه دفاع از پایاننامه دستیار تخصصی گروه پروتزهای دندانی خانم دکتر نویده مهان فر ...
سه شنبه 19 تير 1397
جلسه دفاع از پایاننامه دستیار تخصصی گروه پروتزهای دندانی خانم دکتر نویده مهان فر

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه دستیار تخصصی گروه پروتزهای دندانی خانم دکتر نویده مهان فر

                           
      جلسه دفاع از پایاننامه دستیار تخصصی گروه پروتزهای دندانی خانم دکتر نویده مهان فر ...
سه شنبه 19 تير 1397
مراسم جشن دانش آموختگی دانشجویان رشته کارشناسی ساخت پروتزهای دندانی ورودی 92

مطالب/ مراسم جشن دانش آموختگی دانشجویان رشته کارشناسی ساخت پروتزهای دندانی ورودی 92

                           
      مراسم جشن دانش آموختگی دانشجویان رشته کارشناسی ساخت پروتزهای دندانی ورودی 92 اخبار ویژه
يکشنبه 1 بهمن 1396
مراسم جشن فارغ التحصیلی دانش آموختگان دانشجویان کارشناسی ساخت پروتزهای دندان ورودی 91

مطالب/ مراسم جشن فارغ التحصیلی دانش آموختگان دانشجویان کارشناسی ساخت پروتزهای دندان ورودی 91

                           
      مراسم جشن فارغ التحصیلی دانش آموختگان دانشجویان کارشناسی ساخت پروتزهای دندان ورودی 91 اخبار ویژه
سه شنبه 12 بهمن 1395
ارتقاء درجه علمی آقای دکتر فرهنگ محبوب

مطالب/ ارتقاء درجه علمی آقای دکتر فرهنگ محبوب

                           
      ارتقاء درجه علمی آقای دکتر فرهنگ محبوب ارتقاء درجه علمی آقای دکتر فرهنگ محبوب
شنبه 2 بهمن 1395
ارتقاء درجه علمی آقای دکتر رامین نگاهداری

مطالب/ ارتقاء درجه علمی آقای دکتر رامین نگاهداری

                           
      ارتقاء درجه علمی آقای دکتر رامین نگاهداری ارتقاء درجه علمی آقای دکتر رامین نگاهداری
شنبه 2 بهمن 1395
کارشناسان گروه جراحی دهان ،  فک و صورت

صفحات/ کارشناسان گروه جراحی دهان ، فک و صورت

                           
      کارشناسان گروه جراحی دهان ،  فک و صورت
يکشنبه 10 بهمن 1389