برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده دندانپزشکیSchool of Dentistry

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با جلسه شورای آموزشی

جلسه شورای آموزشی روز دوشنبه مورخه 14/4/95 راس ساعت 9 صبح در محل کار ریاست ...

مطالب/ جلسه شورای آموزشی روز دوشنبه مورخه 14/4/95 راس ساعت 9 صبح در محل کار ریاست ...

                           
      جلسه شورای آموزشی روز دوشنبه مورخه 14/4/95 راس ساعت 9 صبح در محل کار ریاست ... جلسه شورای آموزشی روز دوشنبه مورخه 14/4/95 راس ساعت 9 صبح در محل کار ریاست محترم دانشکده تشکیل و موارد ذیل مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.
سه شنبه 29 تير 1395
جلسه شورای آموزشی  مورخه 6/2/95 ...

مطالب/ جلسه شورای آموزشی مورخه 6/2/95 ...

                           
      جلسه شورای آموزشی  مورخه 6/2/95 ... جلسه شورای آموزشی راس ساعت 9 روز دوشنبه مورخه 6/2/95 در محل دفتر کار ریاست محترم دانشکده تشکیل و موارد ذیل مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.
دوشنبه 20 ارديبهشت 1395
جلسه شورای آموزشی روز شنبه مورخه 24/11/94 ...

مطالب/ جلسه شورای آموزشی روز شنبه مورخه 24/11/94 ...

                           
      جلسه شورای آموزشی روز شنبه مورخه 24/11/94 ... جلسه شورای آموزشی روز شنبه مورخه 24/11/94 راس ساعت 9 صبح در دفتر ریاست محترم دانشکده تشکیل و در خصوص نامه های دانشجویان تصمیمات لازم اتخاذ گردید.
دوشنبه 20 ارديبهشت 1395
جلسه شورای آموزشی روز دوشنبه مورخ 24/1/94

مطالب/ جلسه شورای آموزشی روز دوشنبه مورخ 24/1/94

                           
      جلسه شورای آموزشی روز دوشنبه مورخ 24/1/94 جلسه شورای آموزشی روز دوشنبه مورخ 24/1/94 راس ساعت 9 در محل دفتر ریاست محترم دانشکده تشکیل و مواد ذیل مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ گردید:يکشنبه 30 فروردين 1394
جلسه شورای آموزشی دانشکده روز دوشنبه مورخ 11/12/93

مطالب/ جلسه شورای آموزشی دانشکده روز دوشنبه مورخ 11/12/93

                           
      جلسه شورای آموزشی دانشکده روز دوشنبه مورخ 11/12/93 جلسه شورای آموزشی دانشکده روز دوشنبه مورخ 11/12/93 راس ساعت 9 در محل دفتر کار ریاست محترم دانشکده تشکیل و موارد ذیل مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.
يکشنبه 30 فروردين 1394