برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده دندانپزشکیdental College

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با کمیته کوریکولوم

جلسه دوم کوریکولوم در مورخه 3/8/95 در خصوص بازنگری ...

مطالب/ جلسه دوم کوریکولوم در مورخه 3/8/95 در خصوص بازنگری ...

                           
      جلسه دوم کوریکولوم در مورخه 3/8/95 در خصوص بازنگری ... جلسه دوم کوریکولوم در مورخه 3/8/95 در خصوص بازنگری دروس گروه 1...
يکشنبه 23 آبان 1395
تشکیل کمیته کوریکولوم دانشکده دندانپزشکی

مطالب/ تشکیل کمیته کوریکولوم دانشکده دندانپزشکی

                           
      تشکیل کمیته کوریکولوم دانشکده دندانپزشکی تشکیل کمیته کوریکولوم دانشکده دندانپزشکی

در راستای نیاز به بازبینی و بازنگری کوریکولوم آموزشی جدید رشته دندانپزشکی مقطع دکتری حرفه ای کمیته کوریکولوم دانشکده با عضویت اعضاء زیر تشکیل گردید:

يکشنبه 23 آبان 1395
کمیته برنامه ریزی درسی

صفحات/ کمیته برنامه ریزی درسی

                           
      کمیته برنامه ریزی درسی
چهارشنبه 5 خرداد 1395