برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده دندانپزشکیSchool of Dentistry

فهرست اصلی
تاریخ : چهارشنبه 8 بهمن 1399
کد 957

مزایای استفاده از افلیشن کمیته تحقیقات دانشجویی

...
مزایای استفاده از افلیشن کمیته تحقیقات دانشجویی با عنایت به مصوبه‌ی جدید شورای پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تبریز از این پس، در جشنواره پژوهشی دانشگاه امتیاز مقالاتی که در آن دانشجو افلیشن کمیته تحقیقات دانشجویی را داشته باشد، با ضریب ۲ محاسبه خواهد شد.