برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده دندانپزشکیSchool of Dentistry

فهرست اصلی
تاریخ : سه شنبه 18 شهريور 1399
کد 867

جلسه دفاع از پایاننامه دستیار تخصصی گروه پروتزهای دندانی خانم دکتر سوما فریدی

...
روز سه شنبه مورخ  1399/6/18  جلسه دفاع از پایاننامه سرکار خانم دکتر سوما فریدی دستیار تخصصی گروه پروتزهای دندانی با عنوان  " مقایسه میزان شل شدن پیچ اباتمنت ایمپلنت میان دو نوع مختلف پروتزهای دندانی سمان شونده و پیچ شونده :به روش آنالیز غیرخطی اجزا محدود(Finite Element Analysis)" تشکیل شد.
(استاد راهنما : جناب آقای دکتر علیرضا پور نصراله -استاد مشاور:  جناب آقای دکتر علیرضا پور نصراله )