برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده دندانپزشکیSchool of Dentistry

فهرست اصلی
تاریخ : شنبه 26 بهمن 1398
کد 739

صورتجلسه شورای آموزشی مورخه 98/11/14

...
جلسه شورای آموزشی روز دوشنبه مورخه 98/11/14 راس ساعت 9 صبح در محل دفتر کار ریاست محترم دانشکده تشکیل و موارد ذیل مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

-    مفاد نامه ارسالی از دبیرخانه شورای تخصصی دندانپزشکی در خصوص راهکارهای جذب هیات علمی پایدار مطرح و پس از بحث در خصوص مفاد نامه مقرر گردید گروههای آموزشی موارد پیشنهادی را به معاونت آموزشی دانشکده ارسال نمایند تا پاسخ نامه با لحاظ نمودن موارد مذکور تدوین و ارسال گردد.
-    نامه مرکز ملی آموزشی و مهارتی علوم پزشکی در خصوص معرفی اعضای هیات علمی جهت ممیزی نمودن مراکز آموزشی مهارتی ذکرشده در نامه ، مطرح و مقرر گردید از بین اعضای هیات علمی هر گروه آموزشی ،  مدیر گروه آموزشی و حداقل یک نفر از اعضای هیات علمی آن گروه آموزشی به عنوان ممیزین داوطلب به مرکز مذکور معرفی گردند.
-    بر لزوم حضور اعضای هیات علمی در دانشکده در ساعات مصوب تاکید گردید.
-    مقرر گردید در راستای ایجاد تسهیلات برای دانشجویان سال آخر دندانپزشکی که در آزمون پذیرش دستیار تخصصی شرکت خواهند نمود ، از نیمسال جاری و به بعد این دانشجویان در اولویت اول و دانشجویان مهمان در اولویت آخر اخذ بیمار جهت گذراندن واحدهای درمان جامع 1 و 2 دندانپزشکی قرار گیرند.
-    با حذف پزشکی دروس آن دسته از دانشجویان رشته دندانپزشکی که به علت بیماری در امتحان پایان نیمسال یکی از دروس خود در نیمسال اول سالتحصیلی 99-98 نتوانسته اند شرکت نمایند و گواهی استعلاجی مربوطه را به اداره آموزش دانشکده تحویل نموده اند ، موافقت گردید.
-    با ارائه دروس آناتومی و مرفولوژی دندان و رادیولوژی دندان ، فک و صورت 1 نظری به صورت همنیاز در نیمسال جاری، برای دانشجویان ترم چهارم رشته دندانپزشکی که در شهریور ماه سال 1399 در آزمون جامع علوم پایه شرکت خواهند نمود ، موافقت گردید.

و سپس نامه های موردی دانشجویان مورد بررسی قرار گرفت.