برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده دندانپزشکیdental College

فهرست اصلی
تاریخ : سه شنبه 24 دي 1398
کد 731

کارگاه های اخلاق پزشکی

برگزاری کارگاه های تخصصی"اخلاق پزشکی" ویژه دانشجویان توسط مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاه (RDCC)
ضرورت شرکت دانشجویان در کارگاههای کلیات اخلاق در نشر و پژوهش
 
با توجه به ضرورت شرکت دستیاران تخصصی، دانشجویان مقطع دکترای حرفه‌ای و تحصیلات تکمیلی در کارگاههای کلیات اخلاق در نشر و پژوهش تا 21 اسفند ماه 1398، به اطلاع می‌رساند که مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاه از تاریخ 29 دی ماه سال جاری کارگاههای مذکور را به صورت متوالی طی روزهای یکشنبه و چهارشنبه هر هفته در محل کتابخانه مرکزی دانشگاه از ساعت 8:30 تا 14 برای دانشجویان ذینفع برگزار خواهد نمود. ضمناً برنامه کارگاهها و لینک ثبت نام در وب‌سایت مرکز RDCC فعال می‌باشد.

کارگاه "کلیات اخلاق در نشر و پژوهش"
مدرسیناساتید گروه اخلاق پزشکی
تاریخ برگزاری : روز یکشنبه مورخ 98/10/29
زمان برگزاری : 8/30 الی 13
هزینه ثبت نام : رایگان
جهت ثبت نام کلیک کنید.


کارگاه "کلیات اخلاق در نشر و پژوهش"
مدرسیناساتید گروه اخلاق پزشکی
تاریخ برگزاری : روز چهارشنبه مورخ 98/11/2
زمان برگزاری : 8/30 الی 13
هزینه ثبت نام : رایگان
جهت ثبت نام کلیک کنید.


کارگاه "کلیات اخلاق در نشر و پژوهش"
مدرسیناساتید گروه اخلاق پزشکی
تاریخ برگزاری : روز یکشنبه مورخ 98/11/6
زمان برگزاری : 8/30 الی 13
هزینه ثبت نام : رایگان
جهت ثبت نام کلیک کنید.


کارگاه "کلیات اخلاق در نشر و پژوهش"
مدرسیناساتید گروه اخلاق پزشکی
تاریخ برگزاری : روز چهارشنبه مورخ 98/11/13
زمان برگزاری : 8/30 الی 13
هزینه ثبت نام : رایگان
جهت ثبت نام کلیک کنید.


کارگاه "کلیات اخلاق در نشر و پژوهش"
مدرسیناساتید گروه اخلاق پزشکی
تاریخ برگزاری : روز چهارشنبه مورخ 98/11/16
زمان برگزاری : 8/30 الی 13
هزینه ثبت نام : رایگان
جهت ثبت نام کلیک کنید.


کارگاه "کلیات اخلاق در نشر و پژوهش"
مدرسیناساتید گروه اخلاق پزشکی
تاریخ برگزاری : روز یکشنبه مورخ 98/11/20
زمان برگزاری : 8/30 الی 13
هزینه ثبت نام : رایگان
جهت ثبت نام کلیک کنید.


کارگاه "کلیات اخلاق در نشر و پژوهش"
مدرسیناساتید گروه اخلاق پزشکی
تاریخ برگزاری : روز چهارشنبه مورخ 98/11/23
زمان برگزاری : 8/30 الی 13
هزینه ثبت نام : رایگان
جهت ثبت نام کلیک کنید.


کارگاه "کلیات اخلاق در نشر و پژوهش"
مدرسیناساتید گروه اخلاق پزشکی
تاریخ برگزاری : روز یکشنبه مورخ 98/11/27
زمان برگزاری : 8/30 الی 13
هزینه ثبت نام : رایگان
جهت ثبت نام کلیک کنید.


کارگاه "اخلاق در نشر و پژوهش"
مدرسیناساتید گروه اخلاق پزشکی
تاریخ برگزاری : روز چهارشنبه مورخ 98/11/30
زمان برگزاری : 8/30 الی 13
هزینه ثبت نام : رایگان
جهت ثبت نام کلیک کنید.


کارگاه "کلیات اخلاق در نشر و پژوهش"
مدرسیناساتید گروه اخلاق پزشکی
تاریخ برگزاری : روز یکشنبه مورخ 98/12/4
زمان برگزاری : 8/30 الی 13
هزینه ثبت نام : رایگان
جهت ثبت نام کلیک کنید.


کارگاه "کلیات اخلاق در نشر و پژوهش"
مدرسیناساتید گروه اخلاق پزشکی
تاریخ برگزاری : روز چهارشنبه مورخ 98/12/7
زمان برگزاری : 8/30 الی 13
هزینه ثبت نام : رایگان
جهت ثبت نام کلیک کنید.


کارگاه "کلیات اخلاق در نشر و پژوهش"
مدرسیناساتید گروه اخلاق پزشکی
تاریخ برگزاری : روز یکشنبه مورخ 98/12/11
زمان برگزاری : 8/30 الی 13
هزینه ثبت نام : رایگان
جهت ثبت نام کلیک کنید.


کارگاه "اخلاق در نشر و پژوهش"
مدرسیناساتید گروه اخلاق پزشکی
تاریخ برگزاری : روز چهارشنبه مورخ 98/12/14
زمان برگزاری : 8/30 الی 13
هزینه ثبت نام : رایگان
جهت ثبت نام کلیک کنید.


کارگاه "اخلاق در نشر و پژوهش"
مدرسیناساتید گروه اخلاق پزشکی
تاریخ برگزاری : روز چهارشنبه مورخ 98/12/21
زمان برگزاری : 8/30 الی 13
هزینه ثبت نام : رایگان
جهت ثبت نام کلیک کنید.